Hà Nội: Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 09/08/2017, 16:10 [GMT+7]

Ngày 07-8-2017, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017. Tham dự có 160 lãnh đạo, cán bộ các cơ quan nội chính Thành phố, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và quận, huyện, thị ủy.

Các đại biểu được nghe truyền đạt 03 chuyên đề: (1) Một số vấn đề về tham nhũng và công tác đấu tranh chống tham nhũng. (2) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (3) Kinh nghiệm nắm bắt, phát hiện, dự báo và xử lý các điểm nóng, phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn - đô thị trong thời gian qua.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác tại các cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ Thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan nội chính, về việc xử lý các vụ việc, vụ án; việc kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngành, địa phương, đơn vị.

                                                                                              Đăng Khuyến

(Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội)

;
.