Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Trà Vinh

Thứ Sáu, 04/08/2017, 15:05 [GMT+7]

Sáng 03-8-2017, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Trà Vinh.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí  Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó trưởng Đoàn và các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 6.

 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị

Làm việc với Đoàn công tác, về phía Tỉnh ủy Trà Vinh có đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã thông báo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW và Quyết định số 65-QĐ/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo về việc thành lập 08 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Trà Vinh. Theo Kế hoạch, Đoàn công tác số 6 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại Trà Vinh từ ngày 17 đến ngày 25-8-2017 đối với các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và Thị ủy Duyên Hải.

  Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở địa phương; công tác thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy; việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy Trà Vinh quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát hiểu rõ việc kiểm tra, giám sát là hoạt động được tiến hành thường xuyên, qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được, ưu, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, qua đó giúp địa phương lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động kiểm tra, giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị; các đơn vị, địa phương cần tích cực phối hợp với Đoàn công tác, bám sát kết hoạch, nội dung, chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Đoàn để hoạt động kiểm tra, giám sát đạt kết quả cao nhất.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí yêu cầu, các thành viên Đoàn công tác căn cứ Kế hoạch đã được triển khai để thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, có trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn công tác; cung cấp hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Đặng Phước

;
.