Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Quảng Bình

Thứ Tư, 02/08/2017, 16:54 [GMT+7]

Ngày 02-8, Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Quảng Bình.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó trưởng Đoàn công tác trình bày Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW và Quyết định số 65-QĐ/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo về việc thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Bình. Theo Kế hoạch, Đoàn công tác số 5 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại tỉnh Quảng Bình từ ngày 21 đến ngày 25-8-2017 đối với các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng của tỉnh Quảng Bình thời gian qua.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhất là Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; chỉ đạo việc xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế tại địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn, theo đúng tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị …

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 67 tổ chức đảng và 69 đảng viên; giám sát 55 tổ chức đảng và đảng viên; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước; quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm v.v... Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát hiện 23 tổ chức đảng và 150 đảng viên có khuyết điểm, sai phạm; đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 12 tổ chức đảng và 21 đảng viên là người đứng đầu; kiểm điểm trách nhiệm 02 tổ chức đảng, 31 đảng viên; thi hành kỷ luật 01 đảng viên.

Ngành Thanh tra đã triển khai 1.842 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm và chuyển Cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự 05 vụ; xử lý kỷ luật hành chính 18 cá nhân; xử lý kỷ luật Đảng đối với 05 đảng viên.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, điều tra 72 vụ/106 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý kiểm sát điều tra 68 vụ/104 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 64 vụ/101 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế; đã giải quyết 63 vụ/100 bị cáo.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn công tác quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của đợt kiểm tra, giám sát;  thông tin về một số nội dung Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ công tác PCTN thời gian tới. Đồng chí Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; nội dung Báo cáo tự kiểm tra của Tỉnh ủy đầy đủ, đúng yêu cầu theo Đề cương hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra, giám sát, phối hợp tốt với Đoàn công tác trong quá trình triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát. Các Thành viên Đoàn kiểm tra cần làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước; giúp cho Ban Chỉ đạo đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN.

Bùi Thu Huyền

;
.