Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Lào Cai

Thứ Tư, 09/08/2017, 16:05 [GMT+7]

Ngày 08-8-2017, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng). Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn và các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Đoàn công tác số 3.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát cùng tham dự.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn công tác đã thông báo Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thành lập các đoàn công tác; thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Lào Cai. Theo đó, Đoàn sẽ trực tiếp làm việc tại 13 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an, Thanh tra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Cục Thi hành án dân sự, Cục Hải quan tỉnh, Thành ủy Lào Cai và Huyện ủy Sa Pa từ ngày 08-8-2017 đến 19-8-2017.

Các nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; nhất là thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; việc thi hành án, tập trung vào phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Đồng chí Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo của tỉnh về kết quả tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, gắn với  việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính; Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ tháng 01-2011 đến tháng 3-2017, Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện 02 cuộc với 03 tổ chức đảng, giám sát toàn diện 01 cuộc đối với Huyện ủy Bắc Hà. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở, phát hiện 03 trường hợp cán bộ, đảng viên có sai phạm về kinh tế, đã xử lý bằng hình thức kỷ luật 03/03 trường hợp; yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra 05 vụ việc; yêu cầu xử lý nghiêm về Đảng, về chính quyền 06 vụ. Ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 524 cuộc thanh tra; chuyển 13 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra. Công an tỉnh Lào Cai khởi tố điều tra 14 vụ án/28 bị can liên quan đến tham nhũng, chức vụ. Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử 16 vụ án kinh tế, tham nhũng.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đó là: Số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tự phát hiện trong nội bộ còn ít; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả thấp; việc xử lý kết quả sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiều khi còn chậm, thiếu kiểm tra, đôn đốc…

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bày tỏ mong muốn, qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác chỉ rõ những việc đã làm và chưa làm được của địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng; những cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát, rà soát, đánh giá kết quả công tác, qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, quyết tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của tỉnh Lào Cai; báo cáo được chuẩn bị chu đáo, phản ánh rõ nét những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc trong thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tuy nhiên, báo cáo cần nêu rõ việc xử lý những vấn đề báo chí phản ánh có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, vi phạm về kinh tế ở địa phương; kết quả thanh tra, kiểm tra sai phạm tại dự án Đạm DAP ở Lào Cai và mỏ Quý Xa; kết quả tự phát hiện tham nhũng qua thanh tra nội bộ và qua công tác kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh, thống nhất các số liệu. Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác, trao đổi thẳng thắn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, kinh tế. Từ đó, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; về bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Đoàn công tác phải sâu sát, cụ thể, công tâm, khách quan và thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương, Đoàn công tác sẽ có ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết dứt điểm, hạn chế tối đa việc đưa vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

                                                  Cù Tất Dũng

;
.