Sóc Trăng: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 21/04/2017, 13:54 [GMT+7]
    Quý I, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan mình. Toàn tỉnh đã tổ chức 35 cuộc kiểm tra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan về minh bạch tài sản, thu nhập. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1572/UBND ngày 21-10-2016 về việc thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập năm 2016; đồng thời, giao thanh tra tỉnh tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập.
 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của tỉnh Sóc Trăng
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của tỉnh Sóc Trăng
    Các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp với quy định hiện hành, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, góp phần trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
    Các đơn vị đã xây dựng mới 78 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sửa đổi, bổ sung 3 văn bản cho phù hợp với chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành. Các cơ quan chức năng tổ chức 5 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04-7-2016 về các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 101/KH-UBND ngày 26-12-2016 về thực hiện cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, trong tháng 3-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.
 
    Tiếp tục đổi mới ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản, hệ thống nội bộ và các phần mềm quản lý kế toán, tài sản tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị và địa phương.
Trong quý, toàn tỉnh phát hiện 2 vụ việc có hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ: (1) Vụ vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại Liên đoàn Lao động huyện Long Phú. Các cơ quan chức năng đã xử lý cách chức 3 cá nhân sai phạm; (2) Vụ nguyên Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, do vi phạm trong thực hiện chỉ định thầu mua sắm hóa chất phục vụ vận hành nhà máy xử lý nước thải trong khu công nghiệp. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ.
                                                               Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.