Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Thứ Hai, 17/04/2017, 14:40 [GMT+7]
    Ngày 07-4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 
 
    Theo Báo cáo, năm 2016, các cơ quan phối hợp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện tuyên truyền PCTN với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, nhất là duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục PCTN trên Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Qua đó, thông tin kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với công tác PCTN; hoạt động của các cơ quan chuyên trách cũng như kết quả PCTN, lãng phí, nhất là việc phát hiện, xử lý đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí. Nêu gương, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh PCTN, đồng thời phê phán, lên án những trường hợp lợi dụng công tác PCTN để vu khống, nói xấu, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần quan trọng vào công tác PCTN của tỉnh. Nhiều chuyên mục, tin, bài được bạn đọc, người xem truyền hình và dư luận đánh giá cao.
    
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    
    Tuy nhiên công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền về PCTN còn có những tồn tại hạn chế, đó là: Có đơn vị chưa thực sự chú trọng tuyên truyền thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; chưa chủ động phối hợp thực hiện chương trình, nhất là phối hợp xây dựng chuyên mục PCTN trên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Một số nội dung tuyên truyền chất lượng chưa sâu; có những thông tin phản ánh chưa kịp thời, thiếu tính thời sự và tính định hướng dư luận; thông tin về kết quả thanh tra kinh tế, xã hội, về vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế chưa nhiều, chưa thật sự thu hút được sự quan tâm của dư luận và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm kinh tế. Tin, bài biểu dương, nêu gương những điển hình trong công tác PCTN còn ít; chưa phát huy có hiệu quả trong việc sử dụng hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở để tuyên truyền về công tác PCTN.
 
    Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp thời gian qua; đồng thời đề nghị một số nội dung với Ban Nội chính Tỉnh ủy để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền về PCTN.
 
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, khẳng định: Công tác tuyên truyền PCTN đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí; đồng thời đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của nhân dân.
 
    Để đáp ứng yêu  cầu công tác PCTN và tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp đạt hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cần tăng cường tuyên truyền thường xuyên công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên mục PCTN trên báo, đài, trong đó tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác quán triệt, phổ biến triển khai thực hiện các quy định của Đảng, nhà nước và của tỉnh về công tác PCTN, nhất là các nội dung mới. Thông tin về tình hình kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại các sở, ngành, địa phương, đơn vị; kết quả kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN; kết quả thanh tra kinh tế- xã hội; việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng. Biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các hành động dũng cảm đấu tranh trong công tác PCTN. Các cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện tốt nhất, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định...
 
    Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 65-QĐ/TƯ ngày 03-02-2017 về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN của Ban Bí thư Trung ương.  
Trần Ngọc Hiền 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa)
;
.