Hòa Bình: Triển khai 94 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ Năm, 20/04/2017, 15:59 [GMT+7]
    Quý I-2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã thực hiện 94 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nội dung tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước, thanh tra các chương trình, dự án có vốn đầu tư lớn, các lĩnh vực quan trọng được dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Thanh tra hành chính tập trung vào các nội dung: Quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp trong việc quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng; tham mưu cho thủ trưởng đơn vị ban hành 11 kết luận thanh tra.
 
 Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Hoà Bình
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Hoà Bình
    Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về tiền là 1 tỷ 208 triệu đồng, trong đó đã kiến nghị thu hồi 682,52 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước, yêu cầu không thanh toán số tiền 12,68 triệu đồng, xử lý khác 513,6 triệu đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 tỷ 491 triệu đồng đối với 292 đơn vị, cá nhân; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 3 tập thể 13 cá nhân.
 
   Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tham gia tổ chức tiếp 235 lượt công dân, trong đó có 6 đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và nộp đơn. .
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình tập trung triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý Nhà nước; hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; phấn đấu thu hồi tiền và tài sản đạt trên 70%, kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm được phát hiện qua thanh tra.
 
    Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, không để phát sinh “điểm nóng”, hạn chế công dân tập trung đông người lên tỉnh và Trung ương khiếu kiện; phấn đấu giải quyết khiếu kiện mới phát sinh đạt tỷ lệ trên 85%. Tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 80%.
                                                                                                P.V
;
.