Đài Truyền hình Việt Nam: Tuyên truyền hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 17/04/2017, 13:52 [GMT+7]
    Trong quý I, Đài Truyền hình Việt Nam luôn bám sát định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương để thực hiện các nội dung tuyên truyền, phản ánh hoạt động phòng, chống tham nhũng trên cả nước. Nội dung tuyên truyền được quan tâm thể hiện trong các tin tức, phóng sự của bản tin thời sự, thực hiện theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình trên kênh VTV1; đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đồng thời mang tính toàn diện và sâu sắc.
 
    Trên cơ sở đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến các đơn vị trong toàn Đài, trong đó tập trung vào kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Đài. Đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị trong Đài nghiêm túc triển khai việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII).
 
Chương trình Thời sự trên VTV1
Chương trình Thời sự trên VTV1
    Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền đã đề ra trong quá trình phối hợp với các Bộ, ban, ngành. Trong Quý I năm 2017, Đài tiếp tục thực hiện nhiều tin, phóng sự, chương trình chuyên  đề về phòng, chống tham nhũng trên các kênh. Cụ thể, là các chuyên mục: Tin tức, phóng sự trong các chương trình bản tin thời sự, chuyển động 24h; chuyên mục: Đảng trong cuộc sống hôm nay, Quốc hội với cử tri, sự kiện và bình luận, An ninh và cuộc sống, vấn đề hôm nay, vấn đề đô thị, cuộc sống thường ngày…
 
    Để tăng cường hiệu quả trong công tác tuyên truyền, ở thời điểm trọng tâm, một số chương trình, bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam có mở các tiểu mục để thông tin đều đặn. Ví dụ như tiểu mục An ninh - An toàn trong chương trình cuộc sống thường ngày (phát sóng hàng ngày) hiện nay.
 
    Tiếp tục tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp… đảm bảo thông tin đúng định hướng, nhanh chóng, kịp thời, đồng thời mang tính toàn diện và sâu sắc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Liên quan  đến công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, trong quý I năm 2017, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia… để triển khai nhiều chương trình, sản phẩm tuyên truyền phù hợp.
 
    Bản tin thời sự đã được thực hiện nhiều tin/ bài, trong đó nổi bật có một số tin/bài phát sóng trong bản tin 19h như: Tổng Bí thư chỉ đạo cần quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, Mặt trận Tổ quốc ủng hộ báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng…
 
    Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay (phát sóng ngày 10-01-2017 trên kênh VTV1) có chuyên đề "Hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng. Chuyên đề này được phát lại ngày 17-01-2017; Chuyên mục Pháp luật và cuộc sống (phát sóng ngày 22-01-2017 trên kênh VTV2): phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp. Chuyên đề này được phát lại vào các ngày 05-02, 12-02 trên kênh VTV2 và 03-02 trên kênh VTV8. Chuyên mục theo dòng thời sự (ngày 08-01-2017 trên kênh VTV8), chủ đề công khai - minh bạch: Bàn về công khai minh bạch trong thực hiện các chủ trương chính sách - cơ sở đầu tiên tạo sự đồng thuận của người dân. Trong đó, trọng tâm bàn luận từ thực tiễn bồi thường cho dân do sự cố môi trường biển…
                                                                      Quang Anh
                                                             (Đài Truyền hình Việt Nam)
;
.