Thái Bình: 25.693 bài dự thi Tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 08/08/2012, 09:02 [GMT+7]

Đối tượng của cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp. Nội dung thi tập trung vào Luật phòng, chống tham nhũng, cụ thể là các hành vi tham nhũng, việc xử lý hành vi tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng... Cùng với nội dung thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tỉnh cũng lồng ghép thi tìm hiểu Luật Viên chức.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các tác giả

có bài dự thi chất lượng

Hầu hết các bài dự thi đều trả lời đủ các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra. Nhiều bài thi có sự mở rộng nội dung, phân tích, liên hệ thực tiễn đối với công việc của cán bộ, công chức, viên chức hoặc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác và đưa ra nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả, thiết thực cần được quan tâm thực hiện ở cơ quan, đơn vị.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn tỉnh, là dịp để nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức nói riêng và toàn thể nhân dân trong tỉnh nói chung.

                                                        Trần Anh Dũng

                                                         (Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình)


;
.