• Kon Tum: Phát hiện sai phạm trên 6,7 tỷ đồng qua công tác thanh tra Kon Tum: Phát hiện sai phạm trên 6,7 tỷ đồng qua công tác thanh tra

  9 tháng năm 2014, toàn ngành thanh tra tỉnh Kon Tum đã kết thúc 43 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; bảo vệ và phát triển rừng; quản lý về kế hoạch và đầu tư; thực hiện chế độ người có công và bảo trợ xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Qua thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm 6.765.971.607 đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.653.651.901 đồng, thu hồi về đơn vị 300.032.107 đồng, xử lý khác 3.176.509.599 đồng.

  .
 • Thái Bình: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Thái Bình: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Nhằm thống nhất các nội dung Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị thống nhất các nội dung thực hiện Quy chế phối hợp.

  .
 • Thanh Hóa: Tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thanh Hóa: Tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Trong 9 tháng đầu năm 2014, các tổ chức thanh tra tỉnh Thanh Hóa triển khai và kết thúc 156 cuộc thanh tra hành chính, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 47,45 tỷ đồng và 17.765 m2 đất, các sai phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, cấp bù thuỷ lợi phí, thực hiện nghĩa vụ thuế ...

  .
 • Nghệ An: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp Nghệ An: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp

  Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình huống bất ngờ và chủ động giải quyết ngay mọi vấn đề phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020".

  .
 • Bình Thuận: Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Bình Thuận: Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  (BNCTW) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch (số 15-KH/BNCTU) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị.

  .
 • Vĩnh Long: Kết quả công tác nội chính 9 tháng năm 2014 Vĩnh Long: Kết quả công tác nội chính 9 tháng năm 2014

  (BNCTW) – Trong 9 tháng đầu năm 2014, với vai trò là lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông.

  .
 • Hà Nam: Kết quả phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng hình sự quý III năm 2014 Hà Nam: Kết quả phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng hình sự quý III năm 2014

  Thực hiện Quy định 716- QĐ/TU ngày 07-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị liên ngành báo cáo kết quả phối hợp trong hoạt động tố tụng hình sự quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2014.

  .
 • Bình Dương: Tiếp 190 lượt công dân với 171 vụ khiếu nại, tố cáo Bình Dương: Tiếp 190 lượt công dân với 171 vụ khiếu nại, tố cáo

  (BNCTW) - Trong tháng 8 năm 2014, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tiếp 190 lượt công dân với 171 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nhận 171 đơn thuộc thẩm quyền (gồm 162 khiếu nại, kiến nghị, 9 tố cáo), đã giải quyết 130 vụ (110 khiếu nại, kiến nghị; 3 tố cáo).

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu giám sát minh bạch tài sản, thu nhập Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu giám sát minh bạch tài sản, thu nhập

  Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014, ngày 24-9, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát để tiến hành giám sát đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố Lai Châu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

  .
 • Lào Cai: Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014 Lào Cai: Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014

  Ngày 23-9-2014, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014; sơ kết đánh giá 01 năm hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Sùng Chúng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
.
.