• Điện Biên: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Điện Biên: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

  Tháng 01-2017, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

  .
 • Khối các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng: Kết quả công tác thi đua năm 2016 Khối các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng: Kết quả công tác thi đua năm 2016

  Năm 2016, Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng đã có nhiều hoạt động tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức thi đua, đạt được nhiều kết quả trong các phong trào thi đua.

  .
 • Hải Phòng: Công tác nội chính tháng 1-2017 Hải Phòng: Công tác nội chính tháng 1-2017

  Tháng 01-2017, các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng; thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, các đoàn khách Trung ương và quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố.

  .
 • Bắc Kạn: Một số kết quả công tác nội chính tháng 01-2017 Bắc Kạn: Một số kết quả công tác nội chính tháng 01-2017

  Tháng 01-2017, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, tổ chức hội nghị tổng kết toàn tỉnh, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017...

  .
 • Yên Bái: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017 Yên Bái: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017

  Tháng 01-2017, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái ổn định. Các cơ quan chức năng đã tích cực, chủ động áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

  .
 • Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 01-2017, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ tập trung triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm như sau:

  .
 • Hậu Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017 Hậu Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017

  Tháng 01-2017, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017

  .
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh Hải Dương: Nhiều cách làm hay, sáng tạo Khối thi đua Nội chính tỉnh Hải Dương: Nhiều cách làm hay, sáng tạo

  Năm 2016, phong trào thi đua của Khối thi đua Nội chính tỉnh Hải Dương tiếp tục được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, của địa phương, hướng vào kỷ niệm các ngày lễ, ngày lịch sử của đất nước và nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất để phát động phong trào thi đua; các chỉ tiêu thi đua được đặt ra cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và từng ngành.

  .
 • Đà Nẵng: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017 Đà Nẵng: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017

  Tháng 01-2017, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, du khách đến thăm, làm việc tổ chức hội nghị tại Đà Nẵng và các sự kiện văn hóa, chính trị lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Tăng cường quản lý lưu trú, hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều nhập cảnh, lưu trú trên địa bàn.

  .
 • Trà Vinh: Kết quả công tác nội chính năm 2016 Trà Vinh: Kết quả công tác nội chính năm 2016

  Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Trà Vinh, các cấp ủy đã lãnh, chỉ đạo công tác nội chính đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm an ninh vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, không để xảy ra bất ngờ, điểm nóng.

  .
 • Nam Định: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017

  Tháng 01-2017, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phối hợp cùng vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Bắc Kạn: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

  Năm 2016, Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, củng cố, kiện toàn các cơ quan tham mưu giúp việc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban hàng quý với các cơ quan nội chính và các cơ quan liên quan, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

  .
 • Kiên Giang: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Kiên Giang: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

  Tháng 01-2017, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Kiên Giang đã phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy cho ý kiến giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  .
 • Thanh Hóa: Kết quả hoạt động tháng 01-2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Kết quả hoạt động tháng 01-2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

  Tháng 01-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tập trung nắm tình hình, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; an ninh tôn giáo, dân tộc; tình hình công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, tình hình khiếu kiện của công dân và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

  .
 • Bình Dương: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị Bình Dương: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị

  Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra "điểm nóng" về KNTC.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 08 báo cáo, 05 chương trình, 03 kế hoạch, 03 quyết định, 01 chỉ thị, 01 thông báo kết luận về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng…

  .
 • Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017 Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2017

  Tháng 1-2017, Cơ quan điều tra các cấp tỉnh Kon Tum tiếp nhận và khởi tố 33 vụ/30 bị can, hoàn thiện hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 25 vụ/49 bị can; tạm đình chỉ điều tra 05 vụ. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp đã phê chuẩn 38 quyết định khởi tố bị can. Tòa án nhân dân 02 cấp đã thụ lý 88 vụ/139 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 43 vụ/66 bị cáo, trong đó, xét xử án hình sự sơ thẩm 76 vụ/122 bị cáo.

  .
 • Bình Thuận: Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Bình Thuận: Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Năm 2016, các cấp, ngành tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú.

  .
 • Thừa Thiên - Huế: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính Thừa Thiên - Huế: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính

  Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã kiện toàn các ban chỉ đạo về công tác tôn giáo, chống "diễn biến hòa bình", về bảo đảm an toàn thông tin mạng, cải cách tư pháp.

  .
 • Điện Biên: Kết quả công tác nội chính năm 2016 Điện Biên: Kết quả công tác nội chính năm 2016

  Năm 2016, Tỉnh ủy Điện Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Lào Cai: Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 Lào Cai: Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016

  Năm 2016, Tỉnh ủy Lào Cai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết hợp với chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy...

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang: Thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang: Thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016

  Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 08 văn bản mới và triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Cà Mau: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính Cà Mau: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính

  Năm 2016, công tác nội chính được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Cà Mau quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên chỉ đạo nắm tình hình an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường. Công tác điều tra, xử lý án được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

  .
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính

  Năm 2016, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, của Quốc hội về công tác xây dựng Đảng và công tác tư pháp; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

  .
 • Tây Ninh: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính Tây Ninh: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính

  Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, triển khai kịp thời các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, cải cách tư pháp, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết…

  .
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết quả công tác nội chính năm 2016 Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết quả công tác nội chính năm 2016

  Năm 2016, Cơ quan điều tra các cấp tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, xử lý 133 vụ/145 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao, môi trường (tăng 32 vụ/41 đối tượng so với năm 2015); đấu tranh 03 chuyên án chống tội phạm kinh tế, trong đó, có 01 chuyên án về quản lý và sử dụng đất đai, khởi tố 13 vụ/11 bị can...

  .
 • Long An: Kết quả hoạt động của các cơ quan Nội chính năm 2016 Long An: Kết quả hoạt động của các cơ quan Nội chính năm 2016

  Năm 2016, ngành Công an tỉnh Long An tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm và tệ nạn xã hội được tăng cường; chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng...

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Một số kết quả công tác năm 2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Một số kết quả công tác năm 2016

  Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tích cực tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 15 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  .
 • Quảng Ninh: Tạo chuyển biến trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quảng Ninh: Tạo chuyển biến trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến quan trọng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Hà Giang: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính Hà Giang: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính

  Năm 2016, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

  .
 • Quảng Ngãi: Quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2016 Quảng Ngãi: Quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2016

  Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 15); tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN); cải cách tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và sơ kết 02 năm thực hiện các quy chế phối hợp giữ Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan.

  .
 • Quảng Ngãi: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2016

  Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Lạng Sơn: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

  .
 • Hà Giang: Tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016 Hà Giang: Tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016

  Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV chủ trì Hội nghị.

  .
 • Bình Dương: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 Bình Dương: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016

  Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2107 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định: Tiếp nhận, xử lý 358 đơn thư trong năm 2016

  Năm 2016, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nam Định giảm so với cùng kỳ. Nội dung tố cáo, khiếu nại chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực bồi thường, thu hồi đất, tái định cư tại các dự án và hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, việc thực hiện chế độ chính sách người có công.

  .
 • Phú Yên: Tổng kết công tác nội chính năm 2016 Phú Yên: Tổng kết công tác nội chính năm 2016
  Ngày 16-01-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thái Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016 Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016

  Năm 2016, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Quảng Nam: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Quảng Nam: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

  Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017.

  .
.
.