• Bình Định: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2016

  Quý III năm 2016, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương tỉnh Bình Định đã tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu qủa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn được thành lập theo quyết định số 1277-QĐ/Tu ngày 16-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01-8-2013. Sau hơn 2 năm hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thực hiện tương đối toàn diện các nhóm nhiệm vụ theo Quy định số 183QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Hiệu quả công tác tham mưu 9 tháng đầu năm 2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Hiệu quả công tác tham mưu 9 tháng đầu năm 2016

  Ngay từ đầu năm 2016, Ban Nội chính tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 2015-2020. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các thông tri, chỉ thị lãnh đạo hoạt động của các cơ quan nội chính.

  .
 • Quảng Bình: Hội nghị giao ban khối nội chính quý III năm 2016 Quảng Bình: Hội nghị giao ban khối nội chính quý III năm 2016

  Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính quý III năm 2016. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

  .
 • Hà Nội: Một số kết quả công tác nội chính Hà Nội: Một số kết quả công tác nội chính

  Tháng 8-2016, các cơ quan nội chính thành phố, các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt công tác an ninh chính trị trên địa bàn; xây dựng, triển khai nghiêm các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế: Kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh, trật tự Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế: Kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh, trật tự

  Tháng 8-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực an ninh nội bộ, tư tưởng - văn hóa, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn...

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang tham mưu ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang tham mưu ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 8-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 18-6-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  .
 • Bình Thuận: Kết quả công tác nội chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2016 Bình Thuận: Kết quả công tác nội chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2016

  Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận vừa chủ trì họp giao ban khối Nội chính để đánh giá tình hình, kết quả công tác nội chính quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2016.

  .
 • Bắc Giang: Công tác nội chính tháng 8-2016 Bắc Giang: Công tác nội chính tháng 8-2016

  Trong tháng 8-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành cuộc ra soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; tham mưu xây dựng Quyết định thành lập Đoàn, Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện định mức tiêu chuẩn trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản,… tại một số sở, ngành, địa phương; xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

  .
 • Thanh Hóa: Công tác nội chính tháng 8-2016

  Tháng 8-2016, Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, xác minh làm rõ 140 vụ/312 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, khởi tố điều tra 123 vụ/ 241 bị can; đã phát hiện, bắt, xử lý 45 vụ/76 đối tượng, thu giữ 506,7 gam hêrôin, 105,2 gam ma túy tổng hợp, đã khởi tố 30 vụ/41 bị can; bắt 32 vụ/101 đối tượng đánh bạc, trong đó, khởi tố 29 vụ/84 bị can. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 30 đối tượng truy nã, trong đó có 09 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

  .
 • Đồng Tháp: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2016 Đồng Tháp: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2016

  Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016.

  .
 • Bình Phước: Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Bình Phước: Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 8-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước tham mưu Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh.

  .
 • An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2016 An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2016

  Tháng 8-2016, Tỉnh ủy An Giang tập trung triển khai Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10-8-2016 và Quyết định số 252-QĐ/TU ngày 17-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

  .
 • Bình Thuận: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan khối Nội chính Bình Thuận: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan khối Nội chính

  Tháng 8-2016, Công an tỉnh Bình Thuận tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý, giải quyết đảm bảo an ninh trật tự các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc; điều tra làm rõ 26/30 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 39 đối tượng; xử lý hành chính 43 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự; phát hiện, triệt phá 15 vụ, bắt 38 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

  .
 • Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016

  Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 cho gần 270 học viên là đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương

  .
 • Kết quả công tác nội chính tháng 8-2016 của tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác nội chính tháng 8-2016 của tỉnh Bạc Liêu

  Tháng 8-2016, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành 24 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 171 tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, giao thông vận tải, đo lường chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

  .
 • Quảng Bình: Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ký Quy chế phối hợp Quảng Bình: Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ký Quy chế phối hợp

  Ngày 08-9-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân chủ trì buổi làm việc.

  .
 • Nghệ An: Giao ban khối Nội chính tháng 8-2016 Nghệ An: Giao ban khối Nội chính tháng 8-2016

  Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 8-2016 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2016. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Vĩnh Phúc: Giao ban công tác nội chính tháng 8-2016 Vĩnh Phúc: Giao ban công tác nội chính tháng 8-2016

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 8-2016. Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Điện Biên: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8-2016 Điện Biên: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8-2016

  Tháng 8-2016, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  .
 • Nam Định: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2016

  Tháng 8-2016, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã; đấu tranh, triệt xóa 08 ổ nhóm, 24 đối tượng côn đồ cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; điều tra làm rõ 32/48 vụ.

  .
 • Một số công tác trọng tâm tháng 8-2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Một số công tác trọng tâm tháng 8-2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

  Tháng 8-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án, tăng cường nắm tình hình, quản lý, giám sát chặt chẽ địa bàn, đối tượng xấu, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  .
 • Quảng Bình: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2016 Quảng Bình: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2016

  Tháng 8-2016, Cơ quan điều tra đã kết luận 34/37 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố mới 28 vụ/60 bị can; đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các cấp truy tố 26 vụ/43 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 97 vụ/144 bị cáo, đã giải quyết 36 vụ/49 bị cáo, đạt tỷ lệ 37,1% về số vụ và 34% về số bị cáo. Việc xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có án oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Trong tháng, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử lưu động 04 vụ án hình sự.

  .
 • Lai Châu: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8-2016 Lai Châu: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8-2016

  Tháng 8-2016, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan khối nội chính chủ động nắm tình hình, triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, đó là:

  .
 • Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 8-2016 Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 8-2016

  Tháng 8-2016, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  .
 • Kết quả, tình hình công tác nội chính tỉnh Quảng Ngãi tháng 7-2016 Kết quả, tình hình công tác nội chính tỉnh Quảng Ngãi tháng 7-2016

  Tháng 7-2016, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 10-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2015; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý vật liệu nổ, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển và sử dụng chất nổ khai thác thủy sản trái phép trên biển; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước các âm mưu "diễn biến hòa bình", xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phản ánh, tố giác tội phạm với cơ quan chức năng.

  .
 • Sơn La: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8-2016 Sơn La: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8-2016

  Tháng 8-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

  .
 • Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, nắm tình hình công tác thi hành án dân sự và xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, nắm tình hình công tác thi hành án dân sự và xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Năm 2015, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường, kết quả đã giải quyết xong 59.082 việc trong số có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 88,60%. Tuy đã tập trung cố gắng, nỗ lực, nhưng số việc chuyển sang năm 2016 còn nhiều (31.189 việc, tăng 3,48%).

  .
 • Cà Mau: Một số kết quả công tác nội chính tháng 7-2016 Cà Mau: Một số kết quả công tác nội chính tháng 7-2016

  Tháng 7-2016, công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Cà Mau được giữ vững, an ninh, trật tự ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; tổ chức tuần tra 712 cuộc với 1.662 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 7-2016 Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 7-2016

  Tháng 7-2016, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu ổn định, chủ quyền biên giới được giữ vững.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 7-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình, báo cáo đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với các vụ việc, vụ án phức tạp; tập trung theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị.

  .
 • Một số kết quả công tác nội chính tháng 7-2016 của tỉnh Vĩnh Phúc Một số kết quả công tác nội chính tháng 7-2016 của tỉnh Vĩnh Phúc

  Tháng 7-2016, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh Vĩnh Phúc đã thụ lý 292 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Cơ quan điều tra đã giải quyết 120 tin.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm

  Tháng 7-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  .
 • Lâm Đồng: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết án Lâm Đồng: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết án

  Tháng 7-2016, Ngành Công an tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết án, đặc biệt là các vụ trọng án. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm. Cơ quan điều tra đã thụ lý 09 vụ/16 bị can, trong đó án tồn từ tháng trước chuyển sang 06 vụ/10 bị can, án mới thụ lý 02 vụ/05 bị can, án phục hồi 01 vụ/01 bị can. Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 02 vụ/02 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ/03 bị can, hiện đang điều tra 06 vụ/11 bị can trong thời hạn luật định.

  .
 • Tây Ninh: Kết quả công tác nội chính tháng 7-2016 Tây Ninh: Kết quả công tác nội chính tháng 7-2016

  Tháng 7-2016, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Tây Ninh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính; tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nắm tình hình và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  .
 • Ninh Thuận: Một số kết quả công tác nội chính tháng 7-2016 Ninh Thuận: Một số kết quả công tác nội chính tháng 7-2016

  Tháng 7-2016, Công an tỉnh Ninh Thuận tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố giai đoạn 2006-2016. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; tổ chức tuần tra, triệt phá băng nhóm tội phạm.

  .
 • Lào Cai: Hiệu quả từ công tác thống kê, báo cáo tình hình tội phạm, các vụ việc, vụ án, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tiễn, ngày 29-3-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Công văn số 119-CV/BNCTU về việc thực hiện Kết luận số 393-KL/TU ngày 14-3-2016 của Tỉnh ủy, đề nghị các huyện ủy, thành ủy và 13 cơ quan cấp tỉnh có liên quan phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau: Kết quả tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau: Kết quả tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 7-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấp hành thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Chương trình hành động số 16-Ctr/TU ngày 31-10-2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 31-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính.

  .
 • Thừa Thiên Huế: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Thừa Thiên Huế: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch (số 117/KH-UBND) thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, yêu cầu tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

  .
.
.