• Lai Châu: Nắm tình hình về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu: Nắm tình hình về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Tòa án nhân dân tỉnh

  Ngày 25-11, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh nắm tình hình về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

  .
 • Thái Nguyên: Cơ quan điều tra 2 cấp thụ lý điều tra 504 vụ/ 761 bị can

  Tháng 10 năm 2014, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đầu tư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục nắm tình hình và tham mưu giải quyết hoạt động của một số tà đạo.

  .
 • Đà Nẵng: Tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội tháng 11 năm 2014 Đà Nẵng: Tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội tháng 11 năm 2014

  Trong tháng 11, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các ngành chức năng, địa phương đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 20-8-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố" và Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 06-9-2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện trên địa bàn thành phố.

  .
 • Thái Bình: Tăng cường kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng Thái Bình: Tăng cường kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 11-2014, các cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các hoạt động kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng được tăng cường.

  .
 • Lai Châu: Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu: Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

  Nhằm tăng cường vai trò của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  .
 • Ninh Thuận: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 11-2014

  (BNCTW) - Tháng 11 năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận đã kiểm tra, đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị.

  .
 • Khánh Hòa: Kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 10 Khánh Hòa: Kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 10

  (BNCTW) - Trong tháng 10 năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh trật tự năm 2014; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  .
 • Hà Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 10 năm 2014

  (BNCTW) - Tháng 10 năm 2014, cơ quan an ninh tỉnh Hà Giang đã thụ lý, điều tra 08 vụ/ 18 bị can; tổ chức xác minh 01 vụ việc, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 03 vụ/ 07 bị can về hành vi "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ" và "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài"; khởi tố mới 28 vụ/43 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 35 vụ/ 52 bị can; bắt 40 trường hợp.

  .
 • Vĩnh Long: Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014 Vĩnh Long: Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014

  (BNCTW) - Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch số 119- KH/TU về kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

  .
 • Cụm số 01 Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra công tác thi đua khen thưởng Cụm số 01 Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

  Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CTĐ ngày 24-10-2014 của Cụm Thi đua số 1, từ ngày 17 đến 21-11-2014, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại các Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Cụm trưởng làm Trưởng đoàn.

  .
.
.