• Thanh Hóa: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Thanh Hóa: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn các cuộc tiếp xúc cử tri và các hoạt động trước, trong và sau ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  .
 • Điện Biên: Ban Nội chính Tỉnh ủy ký Quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh về công tác nội chính và PCTN Điện Biên: Ban Nội chính Tỉnh ủy ký Quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh về công tác nội chính và PCTN

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Bộ Thông tin và Truyền thông: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016 Bộ Thông tin và Truyền thông: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định: Kết quả công tác tháng 5-2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định: Kết quả công tác tháng 5-2016

  Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Một số kết quả công tác tháng 5 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu Một số kết quả công tác tháng 5 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 04-4-2016 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020".

  .
 • Một số kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình Một số kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch quán triệt Chỉ thị số 15- CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng"; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cử cán bộ tham gia các đoàn xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

  .
 • Bắc Ninh: Hội nghị phổ biến các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp Bắc Ninh: Hội nghị phổ biến các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

  Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa chủ trì Hội nghị phổ biến các Bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Kết quả công tác tháng 5-2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Kết quả công tác tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  .
 • Điện Biên: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ngành nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước.

  .
 • Đắk Nông: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Đắk Nông: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông triển khai kế hoạch phòng, chống vượt biên, xâm nhập và hoạt động của tổ chức FULRO, bảo đảm an ninh trật tự; an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường quản lý và bảo vệ rừng; tập trung trấn áp tội phạm; đẩy mạnh giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,

  .
 • Thừa Thiên Huế: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Thừa Thiên Huế: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016 cho cán bộ làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng của huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp: Nắm tình hình về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp: Nắm tình hình về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức họp 03 ngành tố tụng nghe báo cáo tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, phức tạp và khó khăn chậm đưa ra xét xử.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang: Theo dõi, nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang: Theo dõi, nắm tình hình giải quyết các vụ việc, vụ án

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

  .
 • Kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ tháng 5-2016 Kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, hoạt động của các ngành trong khối nội chính phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về giữ gìn an ninh trật tự, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phục vụ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  .
 • Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng hoàn thành việc thẩm định dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cải tạo công trình trong khu vực phòng thủ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; báo cáo việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Đồng Tháp: Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp: Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

  Ngày 16-6, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp đã làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum: Kết quả hoạt động tháng 5-2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum: Kết quả hoạt động tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và Đề cương kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản

  .
 • Nam Định: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Nam Định: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, các cơ quan nội chính của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Nam Định thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  .
 • Thanh Hóa: Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài Thanh Hóa: Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu ban hành Công văn số 167-CV/TU ngày 07-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2016. Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2016.

  Trong tháng, Ban đã tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 16-5-2016 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

  .
 • Yên Bái: Tăng cường công tác tham mưu cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Yên Bái: Tăng cường công tác tham mưu cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) xác định người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Theo quy định, chỉ ở Trung ương và cấp tỉnh thành lập Ban Nội chính (cơ quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng); riêng cấp ủy cấp huyện không thành lập Ban Nội chính, nhiệm vụ phối hợp, thẩm định, tham mưu về công tác nội chính được giao cho Văn phòng cấp ủy cấp huyện.

  .
 • Bình Định: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Bình Định: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng theo dõi, nắm tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh tuyến núi, tuyến biển, an ninh tôn giáo, khiếu kiện; tham mưu giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Nắm tình hình liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

  .
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp nhận, xử lý 417 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp nhận, xử lý 417 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Tháng 5-2016, các cơ quan khối nội chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên phối hợp, nắm tình hình, tham mưu Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo, dân tộc, các vụ khiếu kiện đông người,… không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  .
 • Hải Dương: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính tháng 5-2016 Hải Dương: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương tích cực nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh "điểm nóng", góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  .
 • Bắc Ninh: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Bắc Ninh: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thành lập bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện (kiêm nhiệm); quyết định thành lập 8 tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các xã, phường, thị trấn.

  .
 • Hậu Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Hậu Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; làm việc với các cơ quan khối nội chính, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2015-2020.

  .
 • Quảng Bình ra mắt Bản tin Nội chính Quảng Bình ra mắt Bản tin Nội chính

  Bản tin Nội chính Quảng Bình đã xuất bản số đầu tiên với chủ đề chúc mừng sự thành công của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng.

  .
 • Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước chú trọng công tác nghiên cứu, đề xuất Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước chú trọng công tác nghiên cứu, đề xuất

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước đã tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016

  .
 • Hà Nam: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Hà Nam: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  .
 • Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Trong tháng, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương.

  .
 • Tuyên Quang: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Tuyên Quang: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2015.

  .
 • Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ: Theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ: Theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm như sau:

  .
 • Nam Định: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2016 Nam Định: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2016

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2016. Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Kiên Giang: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 Kiên Giang: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Kiên Giang phối hợp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác của các cơ quan nội chính Lai Châu: Kết quả công tác của các cơ quan nội chính

  Tháng 5-2016, các cơ quan nội chính tỉnh Lai Châu đã chủ động tổ chức bám, nắm chắc địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm; tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên, chỉ đạo các đơn vị xây dựng, bổ sung kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện tốt trong tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện tốt trong tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn; tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam: Kết quả công tác tháng 5 về nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam: Kết quả công tác tháng 5 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam đã trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016 An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2016

  Tháng 5-2016, cấp uỷ đảng, các ngành, các cấp tỉnh An Giang tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

  .
.
.