• Bình Thuận: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nội chính tháng 01-2015 Bình Thuận: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nội chính tháng 01-2015

  (BNCTW) - Trong tháng 01-2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trực tiếp xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát 04 đơn thư phức tạp tại Thành ủy Phan Thiết và kế hoạch giám sát công tác quản lý người nước ngoài đối với Sở Lao động, Thương binh và xã hội.

  .
 • Kon Tum: Tiếp nhận 100 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Tháng 02-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên…

  .
 • Lai Châu: Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp giám sát oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự Lai Châu: Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp giám sát oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự

  Tháng 02-2015, các cơ quan nội chính tỉnh Lai Châu tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nội chính.

  .
 • Bạc Liêu: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án

  (BNCTW) - Trong tháng 01-2015, các cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai lực lượng nắm tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hoạt động manh động, phá hoại, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

  .
 • Hà Tĩnh: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính Hà Tĩnh: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính

  Ngày 03-3-2015, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với các cơ quan Khối Nội chính tỉnh để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

  .
 • Sơn La: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính tháng 01-2015 Sơn La: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính tháng 01-2015

  Trong tháng 01-2015, Công an tỉnh Sơn La tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công an các huyện, Thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội đặc biệt trong các ngày lễ tết. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trước và sau Tết Nguyên đán.

  .
 • Kon Tum: Phát hiện sai phạm hơn 6,5 tỷ đồng qua thanh tra Kon Tum: Phát hiện sai phạm hơn 6,5 tỷ đồng qua thanh tra

  (BNCTW) - Trong tháng 01-2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Bình Định: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2015 Bình Định: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2015
  (BNCTW) - Trong tháng 01-2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, Thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia; trực sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm; theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn.
  .
 • Sơn La: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 01-2015 Sơn La: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 01-2015

  (BNCTW) - Trong tháng 01-2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nắm, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng - an ninh của tỉnh; đề xuất phương án giải quyết một số đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

  Năm 2015, chung sức cùng các ngành, các cấp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an toàn cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

  .
.
.