• Long An: Kết quả hoạt động của một số cơ quan nội chính Long An: Kết quả hoạt động của một số cơ quan nội chính

  Thời gian qua của năm 2016, Công an tỉnh Long An đã tổ chức sơ kết kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

  .
 • Sóc Trăng: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 Sóc Trăng: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016

  Tỉnh ủy Sóc Trăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện các quy chế phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện các quy chế phối hợp

  Ngày 27-7-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng: Tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài và công tác tư pháp Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng: Tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài và công tác tư pháp

  Để tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn kiểm tra tình hình thực hiện công tác nội chính đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn kiểm tra tình hình thực hiện công tác nội chính đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia

  Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

  Ngày 26-7, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016

  Theo Báo cáo số 25-BC/BNCTU ngày 24-6-2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, 6 tháng đầu năm nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2016.

  .
 • Nghệ An: Giao ban công tác Nội chính tháng 7-2016 Nghệ An: Giao ban công tác Nội chính tháng 7-2016

  Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 7 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2016. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Một số kết quả công tác tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa Một số kết quả công tác tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa

  Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về nội chính và phòng, chống tham nhũng

  .
 • Nam Định: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Nam Định: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  6 tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo các ngành trong khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy tập trung thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần vào sự thành công của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  .
 • Gia Lai: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 Gia Lai: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, nhất là trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì xây dựng quy chế phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì xây dựng quy chế phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • An Giang: Kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 An Giang: Kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan khối nội chính tỉnh quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, điều hành của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính như...

  .
 • Thừa Thiên Huế: Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính Quý II năm 2016 Thừa Thiên Huế: Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính Quý II năm 2016

  Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính quý II năm 2016. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 09 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự; Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Chỉ thị về lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập năm 2016

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận: Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận: Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

  .
 • Khánh Hòa: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 Khánh Hòa: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng và cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  .
 • Hà Nội: Triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy và giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 Hà Nội: Triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy và giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016

  Ngày 14-7-2016, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" và đánh giá công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Hội nghị.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

  Ngày 12-7-2016, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn, thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nga Sơn.

  .
 • Thái Bình: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016 Thái Bình: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

  Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

  .
 • Kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định Kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định đã chủ động tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, văn bản của Tỉnh ủy nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Một số văn bản quan trọng đã ban hành:

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam: Đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam: Đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX (tháng 9-2015) đề ra là "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung nghiên cứu, chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó chú trọng ban hành các văn bản chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang: Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang: Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn

  Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành 6 báo cáo dư luận xã hội phản ánh 29 vụ việc, vấn đề nổi cộm có tính thời sự (trong đó có 15 thông tin qua dư luận quần chúng nhân dân; 14 thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng).

  .
 • Thừa Thiên Huế: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính Thừa Thiên Huế: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, 41 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; bảo vệ an toàn Festival Huế 2016 và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương.

  .
 • Tiền Giang: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 Tiền Giang: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 40-NQ/TW ngày 08-11-2004 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn chú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn chú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tham mưu Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, trong đó có các nội dung liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

  .
 • Ninh Thuận: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016 Ninh Thuận: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

  Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Văn Thái, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Văn Khuê, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan khối nội chính, lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

  .
 • Đà Nẵng: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Thành uỷ Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 cho đại biểu là cán bộ theo dõi, tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố

  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016 Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, các cấp, ngành tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm 2016; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 11-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016

  .
 • Kiên Giang: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016 Kiên Giang: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, cấp ủy các cấp tỉnh Kiên Giang quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh.

  .
 • Phú Thọ: Triển khai 13 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 23 đơn vị Phú Thọ: Triển khai 13 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 23 đơn vị

  6 tháng đầu năm 2016, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Thọ được triển khai đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo giữ vững, ổn định an ninh chính trị. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường và phối hợp xử lý nghiêm, đúng pháp luật.

  .
 • Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La

  Theo Báo cáo số 56-BC/BNCTU ngày 24-6-2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La, 6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức 05 hội nghị về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; ban hành 19 văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021.

  .
 • Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành các văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

  .
 • Quảng Trị: Ký Quy chế phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính và phòng, chống tham nhũng Quảng Trị: Ký Quy chế phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị vừa tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Tây Ninh: Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016 Tây Ninh: Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra

  6 tháng đầu năm 2016, để hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của cấp ủy các cơ quan, đoàn thể và các xã, phường, thị trấn, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận đã hướng dẫn lồng ghép tại các Hội nghị giao ban công tác nội chính hàng tháng

  .
 • Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2016 Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa một số chủ trương của Trung ương như: ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 01-3-2016 và Công văn số 443-CV/NCTU ngày 14-6-2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp đã phối hợp với cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, ngành, cơ quan nội chính tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp rà soát vụ án, vụ việc nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp rà soát vụ án, vụ việc nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm

  6 tháng đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 167-CV/TU ngày 07-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh trật tự phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

  .
.
.