Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu tham mưu, đề xuất công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Ba, 24/03/2020, 15:25 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liệu đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng hoàn thành việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham mưu Báo cáo việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; tham mưu dự thảo báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, có văn bản phối hợp, đề nghị các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết 02 vụ việc có liên quan đến lãng phí, tham nhũng vặt, tiêu cực của cán bộ được phản ánh trên mạng xã hội; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc điều tra, xử lý 05 vụ án, 06 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế.
 
Các đại biểu dự Hội nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức
Các đại biểu dự Hội nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức
    Làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cấp ủy cấp huyện trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong các buổi tiếp công dân khiếu kiện tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, ban hành Công văn gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, nhắc nhở và đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy đối với 89 vụ khiếu kiện đã được tiếp công dân. 
 
    Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị chuyên đề về “Giải pháp đối với các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tòa án nhân dân tuyên vô hiệu và phương hướng xử lý các vụ việc đã được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện” để thống nhất với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải pháp giải quyết tình hình trên ở địa phương trong thời gian tới.
 
    Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham dự 04 cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc liên quan lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng; đã ban hành 06 văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tham gia đóng góp ý kiến 03 văn bản liên quan công tác nội chính của các đơn vị, địa phương gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lập kế hoạch, hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định, xác minh lại đối với 06 vụ việc, vụ án liên quan tranh chấp, khiếu kiện. Đây là những vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm nên Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, thẩm định lại. Qua đó, đã trực tiếp báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy hướng chỉ đạo giải quyết 02 vụ việc khiếu kiện của công dân và đang dự thảo báo cáo tham mưu, đề xuất 04 vụ.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trực tiếp tiếp 16 lượt công dân đến Trụ sở Tỉnh ủy yêu cầu xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, xử lý 30 đơn khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 100 văn bản đến của các đơn vị trong và ngoài tỉnh; ban hành 44 văn bản các loại để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. 
 
    Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban phục vụ, Tiểu ban tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; qua đó đã có nhiều ý kiến đóng góp, chỉnh sửa Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lân thứ XVI; tham gia đóng góp ý kiến đối với 32 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nhận xét, đánh giá xếp loại thi đua năm 2019.
                                                                                               Nguyễn Hiên
.