Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ chủ động tham mưu công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thứ Tư, 04/03/2020, 15:56 [GMT+7]
    Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tổ chức họp giao ban an ninh nội chính quý IV/2019 và triển khai nhiệm vụ quý I/2020. 
 
    Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị “Về đây mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Các cá nhân thành phố Cần Thơ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Nội chính Đảng được nhận kỷ niệm chương
Các cá nhân thành phố Cần Thơ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Nội chính Đảng được nhận kỷ niệm chương
    Phối hợp thẩm định tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2020”; Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Quyết định thành lập tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị.
 
    Tổ chức họp đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cơ quan cuối năm; xét thi đua khen thưởng cho cán bộ, công chức cơ quan năm 2019. Tổ chức họp kiểm điểm tự phê và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban; tập thể, cá nhân Chi ủy và đảng viên Ban Nội chính Thành ủy cuối năm 2019. 
 
    Tiếp 05 lượt công dân (tăng 04 lượt so với tháng trước) và nhận 20 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; đang xử lý đơn. Phân công cán bộ trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và tổng hợp, báo cáo tình hình đúng quy định. 
 
    Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, nhằm báo cáo tình hình kết quả hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020 của Ban Nội chính Thành ủy. 
 
    Tham dự họp Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2019 tại các quận, huyện ủy và các sở, ban, ngành của thành phố; tổng kết công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tại các quận, huyện ủy trên địa bàn thành phố. 
 
    Trong tháng 2, chủ động phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và Thành ủy liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, gắn với việc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 
    Phối hợp các cơ quan nội chính nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình liên quan các Trạm thu phí BOT trên địa bàn thành phố, hoạt động của các đối tượng cực đoan trong tôn giáo, dân tộc và các đối tượng tham gia tổ chức phản động lưu vong. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các hoạt động lễ hội, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn thành phố.
                                                                                         Nguyễn Hiên
.