Bình Thuận: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thứ Sáu, 27/12/2019, 13:14 [GMT+7]
    Trong tháng 11, công tác quân sự - quốc phòng tỉnh Bình Thuận duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu xử lý giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi về thực hiện Nghị định 30/2010/NĐ-CP, Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi chỉ đạo công tác xét duyệt, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở các địa phương, kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, triển khai công tác giao nhận quân năm 2020. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn.
 
    Công tác thi hành án dân sự đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành, đạt và vượt chỉ tiêu của ngành cấp trên giao; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2020, trong đó tập trung thi hành các loại án phức tạp, tồn đọng, kéo dài.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bình Thuận
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bình Thuận
    Trong tháng, đã điều tra làm rõ 25/34 vụ phạm tội hình sự, bắt 27 đối tượng, trong đó làm rõ trọng án 02/02 vụ. Ngoài ra, bắt, vận động đầu thú 14 đối tượng truy nã; bắt 01 vụ/04 đối tượng mua bán dâm, 07 vụ/92 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 500 triệu đồng; gọi hỏi, răn đe, giáo dục và đưa ra kiểm điểm trước dân 340 đối tượng hình sự; xử phạt hành chính 67 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự.
 
    Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp: Thụ lý kiểm sát 390 tố giác, tin báo về tội phạm, tăng 29 tin so với tháng trước (trong đó cũ 244 tin, mới 141 tin, phục hồi 03 tin, chuyển nơi khác đến 02 tin). Chuyển giải quyết theo thẩm quyền 03 tin, đã giải quyết 118 tin, đang giải quyết 269 tin. Ban hành 100% yêu cầu xác minh tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc giải quyết tin báo đều đảm bảo trong thời hạn luận định, không có tin báo quá hạn. Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát việc giải quyết 128 vụ/174 bị can; đã giải quyết 92 vụ/126 bị can (trong đó truy tố 88 vụ/122 bị can; đình chỉ 03 vụ, 03 bị can; tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can); đang giải quyết 36 vụ/48 bị can (trong thời hạn luật định). Kiểm sát xét xử 85 vụ, 108 bị cáo án sơ thẩm và 14 vụ/15 bị cáo án phúc thẩm.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ, việc thuộc thẩm quyền, hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán, chấm dứt tình trạng để án quá hạn luật định; Tòa án nhân dân hai cấp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, của Tòa án nhân dân tối cao, của cấp ủy và Hội đồng nhân dân cung cấp giao. Trong tháng, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 591 vụ, việc; đã giải quyết 60 vụ, số vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan 03 vụ (hủy 01 vụ, sửa 02 vụ).
 
    Thanh tra tỉnh đã triển khai 03 cuộc thanh tra, kiểm tra (01 cuộc theo kế hoạch, 02 cuộc đột xuất). Đã kết thúc và hoàn thành báo cáo kết quả 02 cuộc thanh tra đã triển khai trong các tháng trước. Đối với 15 kết luận thanh tra của các tháng trước trong năm 2019 (gồm 02 kết luận của UBND tỉnh và 13 kết luận thanh tra tỉnh), đang tiếp tục theo dõi các nội dung kiến nghị trong kết luận, trong đó số tiền còn lại chưa thu hồi là 449.851.800 đồng theo các kết luận thanh tra chưa thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của thanh tra tỉnh. Ngoài ra, thanh tra tỉnh đã thành lập tổ giám sát để thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của các Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật. Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch và triển khai 05 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, lịch tiếp 03 công dân tiếp liên quan đến 02 vụ việc, nhưng không tổ chức tiếp (01 vụ việc đang được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định; 01 vụ việc đã được các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm). Bí thư 10/10 huyện, thị, thành ủy tiếp công dân 11 ngày với 32 lượt/32 công dân; có 04 ngày bố trí tiếp nhưng không có công dân đến liên hệ. Bí thư các xã, phường, thị trấn tiếp công dân 49 ngày với 49 lượt/54 công dân. Đã tiếp nhận và xử lý 193 đơn thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi đến bí thư cấp ủy và thường trực cấp ủy các cấp.
 
    Thường trực HĐND, UBND các cấp, thủ trưởng, các sở, ngành thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của pháp luật, đã tiếp 48 lượt/48 công dân. Đã tiếp nhận và xử lý 147 đơn, gồm: khiếu nại 24 đơn, tố cáo 09 đơn, tranh chấp 50 đơn, kiến nghị phản ánh 64 đơn.
                                                                                                  Kim Long
.