Lạng Sơn: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

Thứ Ba, 26/11/2019, 15:48 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo lãnh đạo công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; lãnh đạo hoàn thiện, triển khai đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo các cấp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng văn kiện, luyện tập và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019, kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị diễn khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện Văn Quan, huyện Đình Lập; chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.
 
    Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 32 vụ/ 39 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 24,3 triệu đồng; tiếp nhận, xử lý 176 tin báo, tố giác tội phạm, đã giải quyết 65 tin, đang tiếp tục xác minh làm rõ 111 tin. Cơ quan điều tra đã giải quyết 89 vụ/163 bị can; xác định án điểm 2 vụ. Viện kiểm sát hai cấp quyết định truy tố 64 vụ/164 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 739 vụ, việc. Đã giải quyết 340 vụ, việc. Trong đó, xét xử 1 vụ án thuộc diện Ban Nội chính tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; thụ lý 3 vụ 6 bị cáo là cán bộ, 7 bị cáo là đảng viên phạm tội, đã xét xử 2 vụ, 5 bị cáo.
 
    Toàn tỉnh triển khai và kết thúc 41/95 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền trên 1,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 606 triệu đồng, đã thu hồi trên 400 triệu đồng; yêu cầu thu về quỹ, trả lại cá nhân trên 402 triệu đồng. Trong đó tiếp tục triển khai và kết thúc 2/5 cuộc thanh tra về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi số tiền 94,1 triệu đồng.
 
    Trong tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân 1 ngày, nội dung côóg dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại liên quan hưởng chế độ chính sách, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư. 
 
    Có 3 lượt, 21 công dân đi khiếu kiện tại Hà Nội; nắm tình hình 4 trường hợp được ủy quyền, thường xuyên đeo bám khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan chức năng đã vận động 16 lượt đầu đơn cá biệt, 55 lượt quần chúng khiếu kiện chấp hành pháp luật.
 
    Các cơ quan hành chính tiếp 188 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 38 lượt đơn, trong đó có 33 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính; đã giải quyết 3/33 đơn.
                                                                                    Hồng Minh
.