Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định tham mưu công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 28/11/2019, 09:51 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ quý IV/2019; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng năm 2019. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả theo dõi, đôn đốc xử lý vụ án, vụ việc trong 9 tháng năm 2019.
 
    Chủ trì Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo" đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước; dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn tại các tổ chức, cá nhân được kiểm tra.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Ban hành Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các Đảng ủy Sở Xây dựng, Bưu điện Bình Định, Viễn Thông Bình Định; thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao.
 
    Theo dõi, tổng hợp tình hình và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 69-KH/TU ngày 11/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính" đối với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn.
 
    Tham gia ý kiến nhân sự hiệp y bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài; nhân sự chỉ định bổ sung 02 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Lão; nhân sự bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn.
 
    Tiếp nhận 07 đơn, gồm: 03 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 03 đơn phản ánh, kiến nghị; đã xử lý 03/07 đơn (chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 03 đơn); đang nghiên cứu xử lý 04 đơn.
                                                                                             Hồng Hà
.