Quảng Trị: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Sáu, 12/07/2019, 15:02 [GMT+7]

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm để không bỏ lọt tội phạm, ngăn ngừa oan sai, tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính trong quá trình tố tụng, giải quyết các vụ án nghiêm trọng, những vụ án còn vướng mắc…, tiếp nhận mới 281 tin báo tố giác tội phạm, xử lý 253 tin, đạt 90%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố các vụ án, chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm, tòa án xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát 01 vụ, đạt tỷ lệ 50%. Kiểm sát Nhà tạm giữ, trại tạm giam 19 lần, ban hành 19 bản kết luận, trong đó có 07 kết luận kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong thực hiện các chế độ giam giữ.

Công tác xét xử của Tòa án đảm bảo đúng hạn luật định, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, không có oan, sai nghiêm trọng hoặc bỏ lọt tội phạm; công tác hòa giải được tăng cường nên tỷ lệ hòa giải thành án dân sự đạt khá cao; tiếp tục đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp đã quyết liệt tổ chức thi hành dứt điểm với các vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn; nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án; công tác phân loại án được quan tâm thực hiện và đảm bảo tính chính xác, đúng pháp luật; không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; tổ chức cưỡng chế thi hành án đúng thủ tục, trình tự theo quy định, hạn chế việc thi hành án bị khiếu nại. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của liên bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngành thanh tra đã tổ chức thực hiện 96 cuộc thanh tra, kiểm tra (6 cuộc từ năm 2018 chuyển sang) đối với 342 đơn vị, tổ chức và 443 cá nhân; trong đó 28 cuộc thanh tra hành chính đối với 36 đơn vị; 65 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 306 tổ chức và 443 cá nhân; đã kết thúc 16 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 16 kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 44 đơn vị, tổ chức và 137 cá nhân có sai phạm với số tiền 9.663 triệu đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 7.816 triệu đồng; kiến nghị khác 811 triệu đồng; đã thu 1.268 triệu đồng.

Đã tiếp 514 lượt/625 người/442 vụ việc (138 vụ cũ; 304 vụ mới). So với cùng kỳ năm 2018, số lượt giảm 12,7% (514/589). Trong đó, có 16 đoàn/76 người/08 vụ cũ và 08 vụ mới phát sinh. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại về tranh chấp đất đai, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa, khiếu nại về chính sách.

Các cấp, các ngành tiếp nhận 490 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 38 đơn, tố cáo 13 đơn; kiến nghị, phản ánh 439 đơn). Trong đó, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 26 đơn (khiếu nại 20 đơn, tố cáo 6 đơn). Đã giải quyết 12/20 đơn khiếu nại; 2/6 đơn tố cáo.

Sở Tư pháp đã tích cực xây dựng, thẩm định tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo lĩnh vực công tác tư pháp ở địa phương; thực hiện tốt việc rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, công tác hành chính tư pháp, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ kịp thời nhu cầu của tổ chức và công dân. 6 tháng đầu năm, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 2204 trường hợp; thực hiện 255 vụ việc trợ giúp pháp lý. Hiệp y đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp cho 04 trường hợp.

                                                                                                  Lê Hiếu

 

.