Nam Định: Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Hai, 08/07/2019, 15:21 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.
 
    Trong 6 tháng đầu năm, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng ngừa tham nhũng được nâng lên. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm ở một số địa bàn còn hạn chế, nhiều người dân vẫn còn chủ quan, thiếu ý thức cảnh giác; tiến độ giải quyết một số vụ việc chậm; công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết có lúc chưa kịp thời; việc phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ở một số đơn vị còn lúng túng; tội phạm hình sự có dấu hiệu gia tăng...
 
    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thủ trưởng các ngành trong khối nội chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 06-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu các cấp chính quyền chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo tổng kết 15 năm mô hình “an toàn trường học” và triển khai mô hình “phòng, chống bạo lực học đường” trong các cơ sở giáo dục.
 
    Các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng; phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra; duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy theo đúng Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng quy định.
Đoàn Thị Trung Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định)
.