Đồng Tháp: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2019

Thứ Tư, 19/06/2019, 14:58 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là triển khai các hoạt động phòng, chống xâm nhập, phá hoại, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
    Các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trên lĩnh vực an ninh, trật tự, trong đó lực lượng công an, quân sự và biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp chặt chẽ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các lễ hội, các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị về công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử tội phạm tỉnh Đồng Tháp
Hội nghị về công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử tội phạm tỉnh Đồng Tháp
    Cơ quan công an Điều tra khám phá 43 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 30 vụ/04 đối tượng phạm pháp về kinh tế; 09 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt xử lý 23 đối tượng; 06 vụ phạm pháp về bảo vệ môi trường; triệt xóa 23 vụ tệ nạn xã hội; tạm giữ 1.493 phương tiện, và xử lý hành chính 2.916 vi phạm về an toàn giao thông.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý 297 tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (mới 155 tin, cũ 142 tin, tăng 42 tin so với tháng trước), đã xử lý, giải quyết 119 tin và đang xem xét, giải quyết 178 tin; kiểm sát điều tra 264 vụ/328 bị can, trong đó, truy tố 54 vụ/83 bị can, đình chỉ 04 vụ/02 bị can, tạm đình chỉ 12 vụ/06 bị can; kiểm sát xét xử vụ án hình sự (sơ thẩm 139 vụ/250 bị cáo; phúc thẩm 31 vụ/46 bị cáo).
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 4.107 vụ việc (mới 997 vụ việc; cũ 3.110 vụ việc), đã giải quyết 972 vụ việc.
 
    Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn hiệu lực thi hành; thẩm định, kiểm ra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên đảm bảo sự đồng bộ với hệ thống pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức. Công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực bổ trợ tư pháp được thực hiện tốt, chặt chẽ.
 
    Toàn ngành thực hiện 18 đoàn thanh tra, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 08 đoàn; ban hành 04 kết luận thanh tra; phát hiện 11 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hồi 60,31 triệu đồng (đã thu hồi 31,34 triệu đồng, đạt 51,96%); kiến nghị xử lý hành chính 01 tổ chức, 03 cá nhân. Các sở, ngành thành lập 39 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1.009 cá nhân, 53 tổ chức; phát hiện 49 cá nhân, 03 tổ chức có vi phạm; ban hành 49 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã thu được 168,35 triệu đồng/202,75 triệu đồng, đạt 83,03%. 
 
    Trong tháng, các cơ quan hành chính tiếp 483 lượt công dân, tăng 15,7% (90 lượt) so với tháng trước, phát sinh 01 đoàn khiếu nại nhiều người, tiếp nhận 144 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, có 83 đơn đủ điều kiện xử lý, lưu theo dõi 61 đơn không đủ điều kiện xử lý, đã giải quyết 43/83 vụ.
                                                                   Nguyễn Trịnh Hoàn
.