Bến Tre: Công tác đảm bảo an ninh tiếp tục giữ vững ổn định

Thứ Năm, 20/06/2019, 14:24 [GMT+7]
    Trong tháng 5, công tác đảm bảo an ninh tiếp tục giữ vững ổn định. Các lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tăng cường theo dõi, quản lý, giám sát chặt số đối tượng khiếu kiện trọng điểm, không để gây mất an ninh trật tự theo sự tác động của các đối tượng phần tử xấu; bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu trọng điểm tại địa phương.
 
    Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 63 vụ/56 bị can. Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 43 vụ/63 bị can.
 
Công tác đảm bảo an ninh tiếp tục giữ vững ổn định trên địa bàn tỉnh
Công tác đảm bảo an ninh tiếp tục giữ vững ổn định trên địa bàn tỉnh
    Kiểm sát điều tra 261 vụ/225 bị can; cơ quan điều tra đã giải quyết 47 vụ/37 bị can; đề nghị truy tố 28/31 bị can. Viện kiểm sát truy tố 37 vụ/47 bị can; đang giải quyết 10 vụ/18 bị can (gia hạn truy tố 02 vụ, do tính chất phức tạp vụ án). Kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm 101 vụ/152 bị cáo; Tòa án đã xét xử 39 vụ/50 bị cáo; đang giải quyết  62 vụ/102 bị can. Kiểm sát xét xử án hình sự phúc thẩm 17 vụ/22 bị cáo; đã xét xử 04 vụ/05 bị cáo; đình chỉ 03 vụ/03 bị cáo; đang giải quyết 10 vụ/14 bị cáo. Trong đó tổ chức 08 phiên tòa rút kinh nghiệm.
 
    Trong tháng, ngành Thanh tra thực hiện 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch, kết thúc 11 cuộc, ban hành kết luận 05 cuộc. Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực: công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; giáo dục; chính sách xã hội, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công. Qua kết quả thanh tra phát hiện 03 đơn vị sai phạm về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách với tổng số tiền 240,7 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 225,2 triệu đồng, chấn chỉnh khắc phục 15,4 triệu đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 10 cá nhân.
 
    Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 226 cuộc đối với 61 tổ chức, 485 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 95 cá nhân, 04 tổ chức vi phạm thuộc lĩnh vực: Giao thông vận tải, y tế, dịch vụ viễn thông, quảng cáo, kinh doanh karaoke. Ban hành 105 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 608.8 triệu đồng.
 
    Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Trong tháng, ngành thanh tra tiếp 118 lượt người; tiếp thường xuyên 99 lượt người, lãnh đạo tiếp định kỳ 19 lượt người. Nội dung chủ yếu là khiếu nại về đất tập đoàn sản xuất tại huyện Ba Tri; đất K22, huyện Thạch Phú và các khiếu nại, kiến nghị khác về đất đai… 
 
    Tiếp nhận mới 69 đơn. Trong đó, chuyển đơn và hướng dẫn đương sự gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 12 đơn; không đủ điều kiện xử lý 06 đơn; lưu hồ sơ 01 đơn; vận động đương sự rút 03 đơn; trả lại 07 đơn; thụ lý giải quyết 40 đơn.
                                                                                     Trịnh Hoàn
.