Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tham mưu đẩy mạnh công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 27/06/2019, 16:12 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm, lễ hội của quê hương, đất nước, tôn giáo. Trên cơ sở đó, đã xây dựng, ban hành báo cáo nhanh về tình hình an ninh, trật tự trước, trong và sau lễ 30-4, 01-5; Báo cáo nhanh tình hình Đại lễ Phật đản năm 2019, Phật lịch 2.563.
 
    Xây dựng Báo cáo công tác nội chính, quốc phòng an ninh phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 25-05-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nội chính và bảo đảm quốc phòng, an ninh
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nội chính và bảo đảm quốc phòng, an ninh
    Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy. Xây dựng nội dung chuẩn bị thành lập và triển khai Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp đối với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông; đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc.
 
    Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo công tác thi hành các hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân và hình phạt tù nhưng được hưởng án treo theo Chương trình 21-CTr/BCH-CCTP ngày 16-01-2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
    Tham mưu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu nội dung giao ban khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2019 và giao ban các ban xây dựng Đảng quý II-2019.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Xây dựng, ban hành báo cáo tình hình xử lý các vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự tháng 6-2019. Tham mưu Báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019. Tích cực triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về lĩnh vực cải cách tư pháp và bảo đảm an ninh quốc gia.
                                                                                                  Thanh Hằng
.