Ban Nội chính Quảng Ngãi: Kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2019

Thứ Hai, 10/06/2019, 16:46 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2018; chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác giám định tư pháp phục vụ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; trình nội dung điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy với dân và công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.
 
    Tham gia góp ý vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐi/TW của Bộ chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Sở Tư pháp; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN. 
 
Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Sơn Tây
Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác PCTN tại Huyện ủy Sơn Tây
    Thông báo kết luận kiểm tra về công tác lãnh đạo thực hiện thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2018 đối với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật và kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành; xác minh, làm rõ nội dung tố cáo, phản ánh về Giám đốc Sở Nội vụ.
 
    Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung vào báo cáo tình hình, kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành quy định thay thế Quyết định số 8125-QĐ/TU ngày 05-9-2008 của Tỉnh ủy ban hành quy định về sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác nội chính và mối quan hệ công tác giữa các cơ quan khối nội chính tỉnh Quảng Ngãi.
 
    Xây dựng kế hoạch, đề cương và quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi. Dự thảo báo cáo, thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Tham gia buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định; theo dõi, cập nhật, tổng hợp thông tin về nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề vụ việc, vụ án hàng tháng theo yêu cầu của Ban Nội Chính Trung ương.
Cù Tất Dũng
.