Tỉnh ủy Quảng Ninh: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Thứ Hai, 06/05/2019, 17:31 [GMT+7]
    Quý I-2019, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019, nổi bật là: 
 
    Ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 05-01-2019 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2019; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 18-01-2019 về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ.
 
Chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài
Chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài
    Triển khai kịp thời chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Kế hoạch thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị "Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân"; Công văn triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về giám sát, phát hiện, xử lý "tham nhũng vặt" trong các ngành, đơn vị, địa phương.
 
    Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12-01-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh" và các chỉ đạo về tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở.
 
    Chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của cả hệ thống chính trị tỉnh theo hướng đồng bộ, rõ trách nhiệm, rõ nội dung, tránh chồng chéo, bỏ sót; tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước và tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy triển khai Nghị quyết 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, trong đó có nhiều nội dung về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị số 26- CT/TW, Chỉ thị số 50-CT/TW và Quy định số 07-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về kiểm tra những vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng tại khu kinh tế Vân Đồn.
 
    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng và các quy hoạch về quốc phòng. Phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Tổng tham mưu làm việc về các nội dung liên quan đến thực hiện Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ quy hoạch, quản lý sử dụng đất quốc phòng" tại Quảng Ninh. Tổ chức giao quân năm 2019 đảm bảo số lượng, chất lượng đạt 100% chỉ tiêu. Tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.
 
    Công an tỉnh triển khai 35 kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn 05 đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 10 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, 18 sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã khởi tố điều tra 362 vụ, giảm 19 vụ. Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 271 vụ/447 bị can; đình chỉ 9 vụ/6 bi can; tạm đình chỉ 55 vụ/14 bị can; đang tiến hành điều tra 369 vụ/522 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 704 vụ/989 bị can. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 375 vụ/586 bị cáo; qua kiểm sát đã yêu cầu khởi tố 04 vụ án/02 bị can, yêu cầu khởi tố bổ sung 01 vụ án/01 bị can và yêu cầu truy nã 01 bị can. Quyết định kháng nghị phúc thẩm 14 vụ án; ban hành 27 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 07 kiến nghị phòng ngừa. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; phối hợp tổ chức nhiều cuộc họp 2 ngành, 3 ngành để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết một số tin báo và một số vụ án phức tạp; phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án xác định 41 vụ án điểm, phối hợp với Tòa án tổ chức tham dự rút kinh nghiệm 21 phiên tòa.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình xét xử tranh tụng; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; triển khai có hiệu quả thí điểm mô hình đổi mới công tác hòa giải tại tòa án. Đã thụ lý 2.124 vụ, việc các loại, giảm 335 vụ so với cùng kỳ năm trước (trong đó cũ chuyển sang là 507 vụ, việc; thụ lý mới 1.617 vụ, việc); đã giải quyết, xét xử 1.028 vụ, việc các loại; án tham nhũng, chức vụ, đã thụ lý 09 vụ/16 bị cáo.
 
    Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 52 cuộc (có 34 cuộc từ năm 2018 chuyển sang), trong đó có 28 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 24 cuộc thanh tra đột xuất. Kết quả, đã ban hành kết luận 30 cuộc thanh tra; đang hoàn thiện kết luận 07 cuộc thanh tra; đang triển khai tại đơn vị 15 cuộc. Đã triển khai 05 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 09 đơn vị. Thanh tra các sở đã thành lập 31 đoàn thanh tra, kiểm tra và 803 cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập.
 
    Các địa phương, đơn vị tập trung tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của Nhân dân đảm bảo các quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Quý I-2019, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.132 lượt công dân với 1.196 vụ việc; có 46 lượt đoàn đông người với 43 vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 1.461 đơn. Tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 216 vụ việc (119 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang), đã giải quyết 85/216 vụ việc. Số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp là 12 vụ việc, đã giải quyết được 05/12 vụ việc.
                                                                              Thanh Hằng
;
.