Phú Yên: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2019

Thứ Ba, 07/05/2019, 15:05 [GMT+7]
    Tháng 4-2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã kiểm sát 345 tố giác, tin báo, qua kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra xác minh giải quyết đối với 107 tố giác, tin báo; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự 218 vụ, 256 bị can (cũ 177 vụ, 186 bị can, mới 41 vụ, 70 bị can); thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 49 vụ, 88 bị can; kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam 138 người; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 121 vụ, 260 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 2.097 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
         
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính tỉnh Phú Yên
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính tỉnh Phú Yên
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.404 vụ án các loại (án hình sự 134 vụ, 289 bị cáo; án dân sự, hành chính 2.270 vụ, việc); đã giải quyết 294 vụ (án hình sự 33 vụ, 59 bị cáo, đạt 24,63%; án dân sự, hành chính 261 vụ, việc, đạt 11,5%).
         
    Cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp đã thụ lý 4.089 việc (cũ chuyển sang 3.775 việc, thụ lý mới 314 việc) và 1.670.656.990.000 đồng (cũ chuyển sang 1.653.155.882.000 đồng, thụ lý mới 17.501.108.000 đồng), đã thi hành xong 338/2.353 việc có điều kiện thi hành (đạt 14,3%), về tiền đã thi hành được 3.983.337.000 đồng/ 1.357.842.233.000 đồng có điều kiện thi hành (đạt 0,03%).
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 15 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch. Hiện các cơ quan thanh tra đã kết thúc 06 cuộc, còn lại 09 cuộc đang thanh tra trong thời hạn luật định. 
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận và xử lý 99 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong đó có 26 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo và 67 đơn phản ánh, kiến nghị. Có 60 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 19 đơn, còn lại 41 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 28 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gồm 22 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 06 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; đã xử lý 27 đơn, còn lại 01 đang nghiên cứu xử lý theo quy định. 
 
    Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý tại Trung tâm 12 vụ/12 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 11 vụ, đại diện ngoài tố tụng 01 vụ…
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.