Hà Nội: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Thứ Ba, 14/05/2019, 11:38 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 138-KH/TU thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.
 
    Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố phải coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Một buổi tiếp công dân theo vụ việc tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Hà Nội
Một buổi tiếp công dân theo vụ việc tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Hà Nội
    Người đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 11-QĐi/TW, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp dân có kế hoạch riêng. Người đứng đầu cấp ủy quận, huyện, thị xã tiếp dân 1 ngày/tháng; người đứng đầu cấp ủy xã, phường, thị trấn tiếp dân 2 ngày/tháng; trực tiếp tiếp dân hoặc chỉ đạo tiếp dân đột xuất đối với vụ việc nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, những vụ đơn thư kéo dài liên quan nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, những đơn thư tiềm ẩn mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
P.V
;
.