Cao Bằng: Nắm tình hình an ninh, trật tự, biên giới, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn

Thứ Năm, 30/05/2019, 14:20 [GMT+7]
    Trong tháng 4-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng thường xuyên theo dõi nắm tình hình an ninh, trật tự, biên giới, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện ủy, thành ủy về lĩnh vực nội chính; tình hình hoạt động của các cơ quan Nội chính tỉnh.
 
    Tham mưu ban hành Chương trình công tác trọng tâm, Chương trình làm việc, kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2019; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An
    Tổng hợp tình hình, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ quý II-2019 để tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý I-2019; tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo, thông báo kết luận cuộc họp giao ban sau Hội nghị.
 
    Thẩm định dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 45 của Ban Bí thư về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; phối hợp thẩm định quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện năm 2019; góp ý đối với dự thảo Quy chế phối hợp do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh gửi xin ý kiến; thẩm định 03 hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy tham gia góp ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý 10 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân tỉnh và tổ chức tiếp 02 lượt công dân tại cơ quan.
 
    Theo dõi, đôn đốc các ngành chức năng và xây dựng báo cáo tham mưu đề xuất đưa vụ việc chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng CP Bưu điện Liên Việt để tham mưu đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; nắm tình hình, tiến độ giải quyết 01 vụ án, 01 vụ việc; xác minh, nắm tình hình 05 vụ việc đơn thư của công dân.
 
    Xây dựng báo cáo đề xuất các vụ việc, vụ án xảy ra trong thời gian qua để tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy họp chuyên đề và xây dựng các báo cáo các vụ việc đơn thư của công dân tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Bí thư Tỉnh ủy; báo cáo, tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.
                                                                                  Lê Hiếu
.