Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội: Tham mưu có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 06/05/2019, 17:04 [GMT+7]
    Trong quý I-2019, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố và tham mưu kịp thời với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về một số vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh trật tự.
 
    Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới" năm 2018 của Thành ủy Hà Nội. Phối hợp với Công an Thành phố dự thảo chương trình hành động của Thành ủy để triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-09-2012 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
 
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019 thành phố Hà Nội
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019 thành phố Hà Nội
    Nghiên cứu đề tài khoa học "Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"; Chuyên đề số 8 "Đánh giá công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2015-2020; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn 2030". Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
    Thành lập 02 đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Thành ủy, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đã báo cáo giải quyết xong, đặc biệt những nội dung kết luận về xử lý cán bộ trên địa bàn thành phố đối với Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy trực thuộc Thành ủy, Ban cán sự đảng, cấp ủy một số sở, ngành thành phố.
 
    Tham mưu, xây dựng Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 28-03-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, thực hiện kiến nghị của đoàn kiểm tra số 1 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với các cơ quan nội chính, tư pháp: Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố rà soát, tổng hợp thống kê các kết luận thanh tra, khiếu tố, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra; các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn thành phố; đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc vào diện theo dõi. Tổng hợp, báo cáo thống kê những vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng; các vụ việc, vụ án khác nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo; các cơ quan tư pháp Trung ương phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố giữ quyền công tố, xét xử sơ thẩm hiện đang thụ lý giải quyết.
 
    Đăng ký chỉ tiêu tham mưu các vụ việc, vụ án theo Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26-02-2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" xảy ra trên địa bàn thành phố.
 
    Triển khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các Ban đảng, văn phòng thành ủy theo Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25-07-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban hành Đề án số 06-ĐA/BNCTW ngày 25-01-2019 của Ban Nội chính Thành ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, cán bộ công chức thuộc cơ quan Ban Nội chính Thành ủy và xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ban Nội chính Thành ủy trình Thành ủy ban hành.
 
    Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của Thành ủy: Tham mưu xây dựng trình Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp ký ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo. Tham mưu văn bản số 70-CV/BCĐ ngày 04-03-2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đề nghị các quận, huyện, thị ủy báo cáo số liệu cơ cấu các đồng chí cán bộ khối nội chính tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp thống kê việc đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp cấp huyện.
 
    Tham gia ý kiến Ban Tổ chức Thành ủy đối với dự kiến đề nghị kiện toàn Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội; cho ý kiến bổ nhiệm lại đối với 03 đồng chí Thẩm phán Trung cấp, 01 đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố; cho ý kiến về việc nâng ngạch từ thẩm phán sơ cấp lên thẩm phán trung cấp để điều động, phân công công tác tại Tòa án nhân dân thành phố. 
                                                                                                    Lê Hiếu
;
.