Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 02/03/2019, 09:41 [GMT+7]

Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 Chỉ thị; 02 Kế hoạch; 01 Thông tri; 25 báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đề xuất xây dựng chương trình làm việc năm 2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, ngành chức năng triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổng kết 03 chỉ thị, nghị quyết trong lĩnh vực nội chính; tổ chức 06 Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Gia Lai
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Gia Lai

Trong năm, Ban Nội chính tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý 14 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 03 nội dung do Đoàn công tác số 3 kiến nghị. Theo dõi, đôn đốc 03 vụ án do Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành 05 văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo xử lý 03 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 02 vụ tranh chấp, lấn chiếm đất và một số vụ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân đối với cán bộ, đảng viên.

Phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, kết thúc Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; vụ việc, vụ án khác có khó khăn, vướng mắc, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm và rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại các huyện Chư Sê, Chư Pưh và Chư Păh.

Ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của Ban đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tham gia 04 Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 09 đoàn kiểm tra, giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; 01 đoàn kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai.

Trong năm, Ban Nội chính tỉnh ủy được Thường trực Tỉnh ủy giao theo dõi 39 vụ án về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, các vụ việc dân sự, thi hành án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, Ban Nội chính đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đưa 11 vụ án ra khỏi diện theo dõi, đôn đốc. Báo cáo kết quả xử lý 12 đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao.

Tham gia công tác cán bộ với 68 trường hợp khi thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; tham gia ý kiến phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017 và thẩm định khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017; tham gia ý kiến phân tích chất lượng, đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2018.

                                                                                   Lê Hiếu

;
.