Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre: Tham mưu cho cấp ủy trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 06/03/2019, 15:14 [GMT+7]
    Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan nội chính trên địa bàn tỉnh, tham mưu đắc lực cho cấp ủy trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả trên lĩnh vực nội chính, nhất là sự chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự nổi lên trong thời gian qua; tăng cường kiểm soát và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giải quyết tình hình khiếu kiện liên quan đất đai; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm, kịp thời, ngay từ cơ sở các vụ khiếu kiện đông người, khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Một Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre
Một Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre
    Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy: Kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm xem xét, cho ý kiến đối với các trường hợp bị án tử hình trên địa bàn tỉnh nhưng chưa tổ chức thi hành án; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo giải quyết các vụ việc gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tham mưu giải quyết vấn đề liên quan đất khu vực Lạc Địa (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án; xem xét, cho ý kiến đối với các trường hợp thuộc diện tập thể Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo xử lý; cho chủ trương tổ chức và chủ trì cuộc họp về tình hình khiếu nại đông người, quá khích, trên địa bàn tỉnh; sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý người nước ngoài thông qua người khác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
    Thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, Ban đã theo dõi, đôn đốc xử lý 15 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế (trong đó, diện tập thể Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo 02 vụ án; diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 13 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế). Đến nay, đã đưa ra khỏi diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi 03 vụ; còn 12 vụ đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc. Theo dõi, nắm tình hình, diễn biến các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo, an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16-4-2015 của Ban Nội chính Trung ương, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập, tiến hành và thông báo kết luận 04 Đoàn kiểm tra, rà soát và giải quyết tố cáo. Đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành kế hoạch kiểm tra, phúc tra của Ban và ban hành Thông báo kết luận kiểm tra, phúc tra việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và PCTN năm 2018 đối với 03 đơn vị (kiểm tra 02, phúc tra 01); cử cán bộ, công chức tham gia hoặc phối hợp tham gia các đoàn, tổ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, khảo sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Thanh tra tỉnh; tham gia thực hiện chuyên đề cùng với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ liên quan.
 
    Trong năm, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp ý kiến; đồng thời, Ban thẩm định, phối hợp tham gia đóng góp ý kiến vào 17 văn bản dự thảo, các đề án, văn bản quan trọng của Trung ương và các cấp ủy, cơ quan, ngành liên quan trên lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.
 
    Tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản nhận xét, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2017. Đang tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành việc nhận xét, đánh giá cán bộ ở các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2018. Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy có ý kiến về công tác cán bộ (về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt, luân chuyển, điều động…) trước khi thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy 120 trường hợp (trong đó, có 07 chức danh tư pháp).
 
    Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban đã tham mưu công tác cải cách tư pháp có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2018; chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa” theo tinh thần cải cách tư pháp; phối hợp các ngành liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền về tín dụng đen để thực hiện tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức khảo sát, nắm tình hình về công tác quản lý và chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tòa án, qua đó báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tòa án,… kịp thời tham mưu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu và phối hợp, ký ban hành 11 Quy chế phối hợp với các cấp ủy, ngành liên quan về công tác nội chính và PCTN. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp ủy, ngành liên quan; trong phối hợp có sự đồng thuận, thống nhất, nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Các cơ quan thường xuyên giữ mối liên hệ trong công tác và tạo điều kiện thuận lợi trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về quan điểm trong tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và cho ý kiến định hướng xử lý đối với các vụ việc, vụ án liên quan tham nhũng, sai phạm về kinh tế, các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo, an ninh, trật tự nổi cộm, phức tạp, gây bức xúc, dư luận xã hội.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định như: Trong thực hiện nhiệm vụ một số việc triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu, do công việc chuyên môn phát sinh nhiều, tính chất công việc cần phải phối hợp với nhiều cơ quan chức năng, có việc phải chờ hướng dẫn của Trung ương; công tác phối hợp, trao đổi thông tin còn một số cơ quan, địa phương có lúc, có việc còn chậm, chưa đầy đủ.
 
    Quán triệt tinh thần phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy là “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện chương trình công tác năm 2019; tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
 
    Một là, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.
 
    Hai là, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Tỉnh ủy.
 
    Ba là, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ.
 
    Bốn là, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và kiến nghị đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.
 
    Năm là, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN định kỳ trong năm 2019; hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các ấp ủy, ngành liên quan liên quan.
 
    Sáu là, tập trung tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án, xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao. Theo dõi, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, xử lý đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ.
 
    Bảy là, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Sơ kết tình hình, kết quả, thực hiện 03/113 đầu việc được giao thực hiện theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16-9-2016 về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công”.
 
    Tám là, ban hành kế hoạch và tiến hành kiểm tra, phúc tra một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan Nội chính tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2019.
Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.