Quảng Trị: Tiến hành 61 cuộc thanh tra hành chính tại 70 đơn vị

Thứ Bảy, 05/01/2019, 15:44 [GMT+7]

Năm 2018, các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiến hành 61 cuộc thanh tra hành chính tại 70 đơn vị. Đã kết thúc 56 cuộc thanh tra trực tiếp; ban hành kết luận 55 cuộc, phát hiện 53 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 4,5 tỷ đồng; kiến nghị khác hơn 1,9 tỷ đồng. Đã thu được hơn 4,3 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 4 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ với 3 đối tượng.

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại đơn vị
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại đơn vị

Các đơn vị thanh tra chuyên ngành triển khai 171 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.258 cá nhân và 567 tổ chức. Qua đó, đã phát hiện 288 cá nhân và 185 tổ chức có sai phạm; ban hành 321 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 285,2 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hơn 2 tỷ đồng; tổng số tiền đã thu được hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp, các ngành tham mưu lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, với tổng số 1.167 lượt/1.628 người/1.147 vụ việc.

Tiếp nhận 1.785 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 1.741 đơn, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh là 84 đơn. Đã giải quyết 52/58 đơn khiếu nại, 26/26 đơn tố cáo. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 76 triệu đồng; trả lại cho công dân 317,6 triệu đồng.

                                                                                            Tiến Dũng

;
.