Bắc Giang: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính năm 2018

Chủ Nhật, 06/01/2019, 15:48 [GMT+7]

Năm 2018, Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các công trình, mục tiêu trọng điểm. Chính quyền các cấp tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chỉ đạo lực lượng công an chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết ổn định tình hình các vụ đình công, lãn công, các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người, không để phát sinh thành "điểm nóng", bảo đảm an ninh, trật tự trong tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xâm phạm đến an ninh quốc gia.

Hội nghị thường kỳ lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Hội nghị thường kỳ lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII

Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố mới 1.104 vụ án hình sự các loại với 1.771 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 940 vụ, 1.612 bị can; đình chỉ điều tra 34 vụ, 34 bị can; tạm đình chỉ điều tra 143 vụ, 36 bị can.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 2.067 tin báo, tố giác tội phạm, đã giải quyết 1.911 tin, đạt 92,5%. Thực hiện 21 cuộc kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cơ quan điều tra hai cấp; đã ban hành 40 kiến nghị, 17 văn bản yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, thiếu sót; 06 kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan hữu quan. Kiểm sát điều tra 1.359 vụ án hình sự đối với 2.202 bị can; đã xử lý 1.16 vụ/1.647 bị can (đạt 81,4%). Hiện còn 253 vụ/555 bị can đang tiếp tục điều tra.

Ngành Tòa án đã thụ lý, giải quyết 9.021 vụ, việc (so với năm 2017, tăng 821 vụ, việc), đã giải quyết 8.372 vụ, việc, đạt 92,8 % (còn 649 vụ, việc chưa giải quyết vẫn trong thời gian luật định).

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 114 cuộc thanh tra hành chính tại 282 đơn vị; 3.053 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.212 tổ chức, cá nhân. Phát hiện sai phạm với tổng số tiền 59.711 triệu đồng, 130,19 ha đất. Đã yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước 18.625 triệu đồng, 1,53 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 41.086 triệu đồng, 128,65 ha đất các loại; ban hành 2.690 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 12.395 triệu đồng, đề nghị xử lý hành chính đối với 6 tập thể, 127 cá nhân có sai phạm.

Toàn tỉnh tổ chức tiếp 7.800 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, đề nghị giải quyết 5.178 vụ việc (tăng 147 lượt người và giảm 483 vụ việc so với cùng kỳ năm trước). Tiếp nhận 6.588 đơn, sau khi phân loại số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 2.829 đơn, đã xem xét giải quyết xong 2.610 đơn, đạt 92,3%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 510 triệu đồng, 41 m2 đất; trả lại cho công dân 762 triệu đồng và 2.800m2 đất; xử lý hành chính 24 cá nhân có sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc, 03 đối tượng.

                                                                                              Lê Hiếu

;
.