Lào Cai: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Năm, 27/12/2018, 14:43 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình địa phương, các cơ quan nội chính tỉnh tích cực, chủ động tham mưu các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 536 vụ/776 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 400 vụ/580 bị can (đạt 86,4%), trong đó đã giải quyết dứt điểm án tồn năm 2017.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 364 vụ/569 bị can (giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm 2017), đã giải quyết 329 vụ/509 bị can (đạt 94%). Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục đề ra nhiều biện pháp để nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ; 100% bị can trong các vụ án hình sự đều được Viện kiểm sát hai cấp tiến hành trực tiếp hoặc tham gia hỏi cung bị can trước khi ban hành các quyết định tố tụng, 100% quyết định truy tố đảm bảo đúng thời hạn; tỷ lệ truy tố bị can đúng tội đạt 100%.
 
    Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 3.716 vụ, việc các loại, đã giải quyết 3.497 vụ, việc; còn 219 vụ, việc đều trong hạn luật định, đang nghiên cứu giải quyết, không có vụ, việc nào tồn đọng kéo dài quá thời hạn quy định của pháp luật. Án dân sự, Hôn nhân và gia đình sơ thẩm 2.195 vụ, đã giải quyết 2.016 vụ; án phúc thẩm 51 vụ đã giải quyết 47 vụ. Án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính sơ thẩm 199 vụ, đã giải quyết 181 vụ; án phúc thẩm 14 vụ, đã giải quyết 14 vụ.
 
    Cơ quan thanh tra các cấp đã thực hiện 129 cuộc thanh tra hành chính đối với 391 đơn vị; 291 cuộc thanh tra chuyên ngành cuộc đối với 1.045 tổ chức và 2.442 cá nhân. Toàn tỉnh tiếp 3.259 lượt công dân; tiếp nhận xử lý 3.821 đơn  các loại, các cơ quan chức năng đã phân loại xử lý giải quyết theo quy định.
 
    Công tác PCTN được triển khai thực hiện nghiêm túc; các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2017; xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2018; tổ chức thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và kết quả 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, thường xuyên các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, xử lý tham nhũng.
 
    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được về công tác nội chính và PCTN năm 2018. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tập trung thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động xây dựng các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh biên giới, an ninh đô thị, an ninh nông thôn. Bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, văn hoá tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề có thể làm nảy sinh nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan nội chính cần chủ động, tích cực, phối hợp tham gia các hoạt động tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết các vi phạm liên quan đến đất đai; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính, nhất là người đứng đầu trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, gắn tiếp dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng giải quyết ngay từ cơ sở và từ khi phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhất là trong các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, xây dựng, đất đai, công tác tổ chức cán bộ; tài chính và ngân sách; trong việc sử dụng các khoản đóng góp của dân.... Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục tăng cường phối hợp nắm tình hình, quản lý và xử lý tin báo tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm.
                                                                                                 P.V
;
.