Lạng Sơn: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Sáu, 28/12/2018, 15:56 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN); chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các chuyên đề, lĩnh vực; kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp nảy sinh.
 
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
    Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện PCTN, lãng phí; chủ động thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Lực lượng chức năng làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế. Tỷ lệ điều tra, phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ cao…
 
    Tuy nhiên, công tác phối hợp xử lý một số vụ việc giữa các ngành  chưa rõ nét; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, giám sát còn thấp; việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số đơn vị chưa đồng bộ; nhận thức của người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền về công tác nội chính và PCTN còn hạn chế; các loại tội phạm hình sự tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp …
 
    Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung trao đổi, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện công tác nội chính và PCTN trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Trong năm 2019, các cấp, ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước; chủ động nắm bắt tình hình trong những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; tăng cường công tác chống buôn lậu, quản lý chặt cán bộ công tác trong lĩnh vực chống buôn lậu, không để phát sinh sai phạm; các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong xử lý các vụ việc, không để có án oan sai…
                                                                                     P.V
;
.