Gia Lai: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thứ Năm, 20/12/2018, 12:15 [GMT+7]
    Trong tháng 11-2018, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các ngành, các địa phương nắm, tổng hợp đánh giá tình hình, kịp thời báo cáo tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị thành phố xử lý đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, "Tin lành Đề Ga", tà đạo "Hà Mòn", vượt biên, tranh chấp, khiếu kiện, hoạt động tôn giáo trái phép, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
 
Kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh Gia Lai khoá XI
Kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh Gia Lai khoá XI
    Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; tiếp tục theo dõi tiến độ xử lý các vụ án do Ban Nội chính Trung ương đôn đốc, các vụ án hình sự, các vụ sai phạm qua thanh tra phát hiện chuyển cơ quan điều tra và các vụ khiếu kiện thuộc lĩnh vực tư pháp.
 
    Các  cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính; nhiệm vụ quân sự; quốc phòng địa phương năm 2018. Chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm tình hình nội - ngoại biên, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; qua đó, đề ra 161 yêu cầu kiểm tra, xã minh giải quyết tố giác tội phạm và 94 yêu cầu điều tra; ban hành 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm; 07 kiến nghị đối với những vi phạm của cơ quan điều tra và 04 kiến nghị đối với những vi phạm của Tòa án; tổ chức 19 phiên toà rút kinh nghiệm và 01 phiên tòa giả định. Kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính theo quy định.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.089 vụ án các loại (mới 444 vụ, tháng trước chuyển sang 1.645 vụ) gồm 1.983 vụ sơ thẩm, 106 vụ phúc thẩm. Đã giải quyết 682 vụ (gồm 660 vụ sơ thẩm; 22 vụ phúc thẩm); đang xem xét, giải quyết 1.407 vụ (gồm 1.323 vụ sơ thẩm, 84 vụ phúc thẩm).
 
    Thanh tra hai cấp tiến hành 38 cuộc thanh tra hành chính (theo kế hoạch 26, đột xuất 13) về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, quản lý, bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng, và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 38 đơn vị. Đã kết thúc 13 cuộc, phát hiện 08 đơn vị sai phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 6,1 tỷ đồng; đã thu hồi được hơn 1,7 tỷ đồng.
 
    Trong tháng, đã tổ chức tiếp dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh 35 lượt, 44 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, tiếp công dân thường xuyên 23 lượt, 28 người; tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh: 12 lượt, 16 người. Các ngành, các cấp tiếp 221 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo (định kỳ 134 lượt, thường xuyên 76 lượt). Các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận 125 đơn (gồm 07 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 115 đơn kiến nghị). Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận 21 đơn, giảm 06 đơn so với tháng trước.
                                                                                              Lê Hiếu
;
.