Phú Yên: Một số kết quả công tác nội chính tháng 11-2018

Thứ Hai, 26/11/2018, 17:08 [GMT+7]
    Tháng 11-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung công tác nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
    Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên tích cực, chủ động phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để trao đổi, đôn đốc giải quyết các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã kiểm sát 280 tố giác, tin báo; thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 225 vụ 242 bị can; truy tố 34 vụ/64 bị can, đình chỉ 05 vụ/05 bị can, tạm đình chỉ 07 vụ; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 119 vụ/185 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1.828 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân 02 cấp thụ lý 2.181 vụ án các loại (án hình sự 119 vụ/178 bị cáo; án dân sự, hành chính 2.062 vụ, việc); đã giải quyết 508 vụ (án hình sự 40 vụ/56 bị cáo, đạt 33,61%; án dân sự, hành chính 468 vụ, việc, đạt 22,7%). 
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp đã thụ lý 3.900 việc và 1.596 tỷ 537 triệu đồng, đã thi hành xong 296/2.221 việc có điều kiện thi hành (đạt 13,33%), về tiền đã thi hành được 4 tỷ 041 triệu đồng/1.292 tỷ 270 triệu đồng có điều kiện thi hành (đạt 0,31%).
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 15 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đến nay, các cơ quan thanh tra đã kết thúc 05 cuộc, còn lại 10 cuộc đang tiếp tục thanh tra trong thời hạn luật định.  
 
    Sở Tư pháp ban hành kế hoạch mua sách và cấp phát cho Tủ sách pháp luật cấp xã năm 2018; góp ý dự thảo Luật Thi hành án Hình sự (sửa đổi); phổ biến nội dung trọng tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, nhất là công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp năm 2018 cho các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; ký kết Quy chế phối hợp với các cơ quan nội chính trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; cấp Giấy đăng ký hoạt động 01 Văn phòng luật sư; cấp Thẻ đấu giá viên 02 trường hợp; cấp 01 Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý tại Trung tâm 13 vụ/13 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 13 vụ; thực hiện 01 đợt truyền thông hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người khuyết tật tại 05 xã thuộc địa bàn huyện Tuy An. 
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận và xử lý 76 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó có 43 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo, 26 đơn phản ánh, kiến nghị và 02 đơn tranh chấp đất đai. Trong số đó có 31 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 07 đơn, còn lại 24 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 29 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó 23 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 06 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, đang xem xét, xử lý theo quy định…
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.