Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 10-2018

Thứ Tư, 24/10/2018, 14:30 [GMT+7]
    Tháng 10-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung công tác nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
    Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính quý III-2018; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018 và báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương theo quy định. Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực, chủ động phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để trao đổi, đôn đốc giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Phú Yên, giai đoạn từ ngày 01-01-2017 đến 30-6-2018 để phục vụ buổi làm việc giữa Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã kiểm sát 329 tố giác, tin báo; thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 232 vụ/236 bị can; truy tố 31 vụ/41 bị can, đình chỉ 07 vụ/16 bị can, tạm đình chỉ 07 vụ; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 110 vụ/170 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1904 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân 02 cấp thụ lý 2.353 vụ án các loại (án hình sự 110 vụ/178 bị cáo; án dân sự, hành chính 2.243 vụ, việc); đã giải quyết 468 vụ (án hình sự 38 vụ/66 bị cáo, đạt 34,55%; án dân sự, hành chính 430 vụ, việc, đạt 19,17%). 
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp đã thụ lý 3.914 việc và 1 tỷ 554 triệu 635 nghìn đồng (cũ chuyển sang 1 tỷ 553 triệu 348 nghìn đồng, thụ lý mới 1 tỷ 287 triệu 133 nghìn đồng), đã thi hành xong 578/2.214 việc có điều kiện thi hành (đạt 28,82%), về tiền đã thi hành được 10 tỷ 270 triệu 539 nghìn đồng/1 tỷ 247 triệu 517 nghìn đồng có điều kiện thi hành (đạt 1,2%).
 
    Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Ngày pháp luật; quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30-6-2018. Sở Tư pháp đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp năm 2018. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thụ lý tại Trung tâm 21 vụ/21 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 18 vụ, đại diện ngoài tố tụng 01, tư vấn pháp luật 02 vụ; thực hiện 02 đợt truyền thông hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người khuyết tật tại 07 xã thuộc địa bàn huyện Tây Hòa và Tuy An. 
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 19 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đến nay, các cơ quan thanh tra đã kết thúc 09 cuộc, còn lại 10 cuộc đang tiếp tục thanh tra trong thời hạn luật định. Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận và xử lý 122 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó có 59 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo, 49 đơn phản ánh, kiến nghị và 06 đơn tranh chấp đất đai. Trong số đó có 43 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 12 đơn, còn lại 31 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 19 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó 15 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 04 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; đã tiến hành xử lý 15 đơn, còn 04 đơn đang xử lý theo quy định pháp luật.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.