Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 10-2018

Thứ Hai, 29/10/2018, 15:07 [GMT+7]
    Tháng 10-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; các loại tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời. 
 
    Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố: Đã điều tra làm rõ 16/17 vụ, bắt 16 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, tiếp nhận 13 vụ/17 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu 749,79 g hêrôin và 83,46g thuốc phiện; 04 vụ vi phạm các quy định về môi trường.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp: Tiếp nhận, giải quyết 34/79 tố giác, tin báo tội phạm; thụ lý 66 vụ án/88 bị can, đã giải quyết 45 vụ án/57 bị can; kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự đối với 23 trường hợp, đã giải quyết 18 trường hợp; kiểm sát tạm giam 249 trường hợp, đã giải quyết 50 trường hợp; ban hành 12 kiến nghị đối với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp: Thụ lý 247 vụ án các loại, đã xét xử 83 vụ, còn 164 vụ (trong hạn luật định): Án hình sự sơ thẩm thụ lý 96 vụ/127 bị cáo, xét xử 33 vụ/42 bị cáo; án hình sự phúc thẩm thụ lý 07 vụ/15 bị cáo; án dân sự thụ lý 45 vụ việc, giải quyết 05 vụ việc; án hôn nhân gia đình thụ lý 95 vụ việc, giải quyết 45 vụ việc; án hành chính thụ lý 04 vụ.
 
    Công tác thi hành án dân sự: Thụ lý 446 việc, đã giải quyết 196/276 việc có điều kiện giải quyết, còn 250 việc chuyển kỳ sau. Tổng số tiền đã thụ lý hơn 54.899 triệu đồng; giải quyết xong hơn 405 triệu đồng/4.123 triệu đồng số tiền có điều kiện giải quyết (đạt 10%); số tiền chuyển kỳ sau hơn 54,49 tỷ đồng. 
Các tổ chức thanh tra đã thực hiện 36 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 69 tổ chức, cá nhân; qua kết luận 03 cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện 03 tổ chức, đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 275,7 triệu đồng và kiến nghị thu hồi nộp NSNN; kiến nghị xử lý hành chính 08 tập thể, 18 cá nhân và một số kiến nghị với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý.
 
    Lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện 04 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển; đã xử phạt hành chính 05 vụ (01 vụ tháng trước) thu nộp ngân sách nhà nước hơn 131 triệu đồng, tịch thu 2,888m3 gỗ tròn, 1,924m3 gỗ xẻ, 200 con chim chào mào; phúc kiểm lâm sản: vận chuyển ra ngoài tỉnh 33,06 m3 gỗ tròn và 24 tấn lâm sản ngoài gỗ. 
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực: Các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáp dục pháp luật 139 cuộc cho 8.052 lượt người; hòa giải thành 21/26 vụ.
Nguyễn Thị Phương Thảo
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu)
;
.