Bạc Liêu: Một số kết quả về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018.

Thứ Bảy, 20/10/2018, 07:10 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp, để bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra đột xuất, phức tạp và “điểm nóng”.
 
    Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ, xử lý tội phạm; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Tuy nhiên, đã xảy ra 461 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến 398 bị can, thiệt hại trên 3,1 tỷ đồng. Đã khởi tố điều tra 461 vụ 398 bị can. Đồng thời, đã triệt phá 342 vụ tệ nạn xã hội, liên quan đến 988 đối tượng, thiệt hại tài sản khoảng 394 triệu đồng; xử phạt hành chính với số tiền trên 1 tỷ 956 triệu đồng. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử đúng các quy định của pháp luật, cụ thể: Kiểm sát điều tra tổng số 700 vụ/602 bị can, kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan điều tra 464 vụ/436 bị can. Kiểm sát truy tố tổng số 285 vụ/414 bị can, đã giải quyết 256 vụ/365 bị can. Kiểm sát xét xử hình sự tổng số thụ lý 337 vụ/475 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm và thụ lý 82 vụ 110 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 5.611 vụ việc, vụ án các loại, đã giải quyết 3.890 vụ. Trong đó, án hình sự 515 vụ/744 bị cáo, đã giải quyết 430 vụ/589 bị cáo; án dân sự 2190 vụ, đã giải quyết 1123 vụ; án hôn nhân và gia đình 2703 vụ, đã giải quyết 2220 vụ; án kinh doanh thương mại 138 vụ, đã giải quyết 78 vụ; án hành chính 57 vụ, đã giải quyết 32 vụ; án lao động 08 vụ, đã giải quyết 7 vụ (đạt tỷ lệ 69%), còn lại 1721 vụ đang tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
    Ngành thanh tra đã tổ chức triển khai 33/45 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 05 cuộc thanh tra đột xuất, tại 38 địa phương, đơn vị, kết thúc 33 cuộc và ban hành 24 kết luận. Đồng thời, Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã tổ chức 325 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.138 tổ chức, cá nhân; qua đó, phát hiện 684 tổ chức, cá nhân vi phạm, ban hành 626 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 4 tỷ 343 triệu đồng, đã thu và nộp ngân sách được 3 tỷ 885 triệu đồng.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành và các địa phương luôn quan tâm. Qua đó, đã tiếp 2.765 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; nhận và xử lý là 418 đơn; thụ lý 278 đơn, đã giải quyết được 233/278 vụ thuộc thẩm quyền; ban hành 194 quyết định giải quyết khiếu nại; tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 23 đơn chấm dứt khiếu nại.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và Quyết định về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, quý I và 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo”; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2017; Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy;… đồng thời, còn tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; sơ kết việc thực hiện các quy chế phối hợp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, có ý kiến khác nhau giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và trả lời đơn của công dân theo thẩm quyền và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy giao.  
  Dương Mẫn Đạt
                                                               (Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu)
;
.