Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị: Một số kết quả công tác tháng 7-2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2018

Thứ Bảy, 11/08/2018, 07:22 [GMT+7]
    Trong tháng 7-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại các cụm công nghiệp, làng nghề và đô thị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng và đồng chí Bí thư Huyện ủy; thông báo kết luận phiên họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2018; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc xử lý, giải quyết đơn, thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, nhất là đối với các đơn, thư có tính chất phức tạp, kéo dài.
 
Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị với các cơ quan trong tỉnh (tháng 3-2018)
Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị với các cơ quan trong tỉnh (tháng 3-2018)
    Báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy hướng xử lý vụ án Phan Chí Lộc yêu cầu bồi thường vì bị oan sai 10 năm trước; vụ sai phạm trong quản lý kinh tế xảy ra ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh và vụ “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị; đề xuất đưa 04 vụ án, vụ việc vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo năm 2018.
 
    Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 64-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với cấp ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh; tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác về lĩnh vực bổ trợ tư pháp đối với Đoàn Luật sư tỉnh, Công ty Luật Văn Hiến, Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Pháp y tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng Chuyên mục Phòng, chống tham nhũng tháng 7-2018; tổng hợp tình hình thông tin, báo chí phản ánh các vụ việc nổi cộm trong tỉnh. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung xây dựng chương trình, nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại tỉnh Quảng Trị; tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, biên chế đối với Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy Đông Hà.
 
    Theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự, các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh; phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý tin báo tố giác tội phạm tham ô tài sản; vụ việc phá rừng phòng hộ tại địa bàn huyện Hướng Hóa và huyện Đắk rông.
 
    Kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đối với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải; giám sát thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính đối với cấp ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
    Thực hiện sắp xếp các đầu mối của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Đề án của Tỉnh ủy; tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng Chuyên mục Phòng, chống tham nhũng, số tháng 8-2018; viết tin, bài đăng trên Bản tin Tỉnh ủy và Trang Thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương.
Cù Tất Dũng
;
.