Thừa Thiên Huế: Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính 06 tháng đầu năm 2018

Thứ Năm, 12/07/2018, 14:31 [GMT+7]

Ngày 10-7, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính 06 tháng đầu năm 2018. Tham dự có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính tỉnh. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Sáu tháng đầu năm, các cơ quan nội chính đã chủ động tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương, tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm và một số nhiệm vụ đột xuất về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập trung xử lý, giải quyết tốt các tình huống, các vụ việc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và 2 tuyến biên giới. Bảo vệ an toàn hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị.

Định kỳ Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan tố tụng tổ chức họp để báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả; thường xuyên theo dõi đôn đốc thực hiện tình hình thực hiện Công văn 130-CV/BCĐTW ngày 31-01-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Thông báo kết luận 226 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác nội chính trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan nội chính tiếp tục phối hợp, chủ động nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn... Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đấu tranh đối với hoạt động chống phá của các loại đối tượng cực đoan, phản động; phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động kích động biểu tình bất hợp pháp. Tăng cường chỉ đạo giải quyết khiếu kiện, tranh chấp của công dân, theo dõi, dự báo tình hình, phát hiện kịp thời và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở. Tiếp tục tham mưu theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận 226 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “phân công các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện của Đoàn kiểm tra, giám sát số 05 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh phong trào thi đua; khen thưởng kịp thời các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

                                                                                                                                                Mỹ Ngọc

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)

;
.