Thanh Hóa: Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Ba, 17/07/2018, 14:05 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
     
    Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường triển khai các mặt công tác được giao; tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự, các vụ việc khiếu kiện đông người. Các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, dự báo, nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, chú trọng phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các biểu hiện nhũng nhiễu gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố 1 vụ, 2 bị can; khởi tố mới 5 vụ, 6 bị can về tội tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cấp ủy 4 đơn vị trực thuộc.
 
    Các ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung thảo luận về kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, đồng thời phân tích, dự báo một số tình hình, đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy các giải pháp để thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết kịp thời nhiều  nội dung về  công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, đạt mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, xác định rõ những hạn chế, tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục triệt để. 
 
    Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan chức năng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động dự báo, nắm tình hình; kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề  nổi cộm, bức xúc không để hình thành điểm nóng, phức tạp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc. Đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng... Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra  những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí.
                                                                                              P.V
;
.