Hòa Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Năm, 19/07/2018, 15:01 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ổn định. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện, các hoạt động lớn trên toàn tỉnh. 
 
    Các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh; khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Cấp ủy tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên toàn tỉnh đã ban hành 135 văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 17-CTr/TU ngày 29-11-2017 về công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; Chương trình số 18-CTr/TU ngày 06-12-2017 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 13-3-2018 về kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong, Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên toàn tỉnh đã tiến hành 54 cuộc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Các cơ quan khối nội chính đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 22-12-2017 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2018"; Chỉ thị số 34-CT/TU  ngày 22-12-2017 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018"; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 9-3-2018 về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2018; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 03-KH-UBND ngày 17-1-2018 về việc chỉ đạo công tác Quốc phòng - quân sự địa phương năm 2018; Kế hoạch thực hiện Đề án về hoạt động phòng cháy chữa cháy của lực lượng dân phòng giai đoạn 2017-2025. 
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 269 vụ phạm pháp hình sự, giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 295 vụ, làm chết 10 người, 111 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 6,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 24 vụ, tăng 6 người chết. Tỷ lệ giải quyết án đạt 78,1%. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 100% vụ án ngay từ khi khởi tố; phối hợp với các cơ quan tố tụng xác định 13 vụ án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm đối với một số loại tội phạm có diễn biến phức tạp trên địa bàn; tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt 63,3%, tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 92,4%. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, không để oan sai. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình đã thụ lý 1.762 vụ việc lý (tăng 246 vụ việc so với cùng kỳ). Đã giải quyết 1.318 vụ việc đạt tỷ lệ 74,8%. Trong đó đã thụ lý 270 vụ với 401 bị cáo, đạt tỷ lệ 77,4%, đã giải quyết 209 vụ, 292 bị cáo, đạt 72,8%. Các vụ việc còn lại còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật và tạm đình chỉ. Ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị ban hành 42 kết luận thanh tra (trong đó có 05 kết luận thuộc kế hoạch thanh tra năm trước chuyển sang); qua thanh tra phát hiện sai phạm về tiền là 10.061,002 triệu đồng, kiến nghị và quyết định thu hồi 2.199,531 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ khi thanh toán 5.446,777 triệu đồng, yêu cầu thi công lại, thi công bổ sung theo đúng thiết kế với giá trị 827,744 triệu đồng, xử lý khác số tiền 1.576,95 triệu đồng. Đề nghị chuyển 02 hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ một số nội dung, xác minh, điều tra theo quy định (trong đó có 01 vụ năm trước chuyển sang). Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được duy trì thực hiện tốt. Trong kỳ, có 93 đoàn với 172 lượt người đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp 12 đoàn với 20 lượt công dân. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, không phát sinh "điểm nóng". 
Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
;
.