Cao Bằng: Một số kết quả trong công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Ba, 03/07/2018, 17:59 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, chính qyền các cấp của tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động công tác nội chính trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; chỉ đạo cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với một số vụ án điểm; phân công các ngành nội chính xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết về lĩnh vực nội chính; nắm tình hình, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài phức tạp để cho chủ trương định hướng giải quyết dứt điểm; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ngành trong việc xây dựng, thẩm định các dự thảo chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác nội chính.
 
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì một Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cao Bằng, Hội nghị do Ban Nội chính Trung ương tổ chức
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì một Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cao Bằng, Hội nghị do Ban Nội chính
Trung ương tổ chức
    Các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, vi phạm phạm pháp luật; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 13-7-2010 của Chính phủ ở các cấp.
 
    Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 205 vụ phạm pháp hình sự. Qua đấu tranh cho thấy tội phạm hình sự tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tính chất ngày càng nguy hiểm, liều lĩnh, manh động; đặc biệt, trộm cắp tài sản vẫn có chiều hướng tăng và chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ phạm pháp hình sự, (chiếm đến 44%); phát hiện, bắt giữ 100 vụ/131 đối tượng tội phạm ma tuý; tội phạm về kinh tế, vi phạm các quy định về môi trường,  phát hiện 81 vụ, 10 tổ chức và cá nhân.
 
    Cơ quan chức năng tiếp nhận 195 tin báo, tố giác tội phạm; đã xác minh xử lý 167 tin (đạt tỷ lệ 85,6%); điều tra, khám phá 153/205 vụ, 264 đối tượng, đạt tỷ lệ 74,6%, trong đó đã khám phá điều tra nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm ; khởi tố điều tra 254 vụ/341 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 172 vụ/235 bị can; lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý 3.946 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, thu tiền phạt trên 3 tỷ đồng nộp ngân sách ; thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 331 vụ/450 bị can; đã giải quyết 203 vụ/285 bị can; trong đó, Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 181 vụ/272 bị can, đình chỉ điều tra 08 vụ/08 bị can, tạm đình chỉ điều tra 14 vụ/05 bị can. Viện kiểm sát hoàn hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/01 bị can. Viện kiểm sát quyết định truy tố để xét xử sơ thẩm tổng số 172 vụ/260 bị can, đạt 95%; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự đối với 280 vụ/471 bị cáo; kiểm sát việc bắt, tạm giữ 214 người, đã giải quyết 212 người.
 
    Toà án nhân dân hai cấp đã giải quyết 455 vụ, việc các loại trong tổng số 743 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 61,2%. Trong đó, về án hình sự, đã giải quyết xét xử được 165 vụ/306 bị can, bị cáo theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm trong tổng số 212 vụ/380 bị can, bị cáo đã thụ lý, đạt tỷ lệ giải quyết 78% số vụ án thụ lý. 
 
    Về công tác thi hành án dân sự, tổng số việc thụ lý 1.980 việc, số việc phải thi hành 1.967 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 1.546 việc (chiếm tỷ lệ 79%); số chưa có điều kiện thi hành là 421 việc (chiếm tỷ lệ 21%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.262 việc; số tiền đã thụ lý là gần 60,5 tỷ đồng, tổng số phải thi hành là 57 tỷ đồng, số tiền có điều kiện thi hành gần 32 tỷ đồng, số chưa có điều kiện thi hành là 25 tỷ đồng, số tiền đã thi hành xong 17,48 tỷ đồng.
 
    Ngành thanh tra triển khai 38 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch được phê duyệt. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi với tổng số tiền 367,3 triệu đồng, đã thu hồi 155,3 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành triển khai 31 cuộc thanh tra, kiểm tra với trên 37 đơn vị, cơ sở được kiểm tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến thu hồi về kinh tế là 4,4 triệu đồng. 
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu theo quy định của pháp luật. Nội dung khiếu nại của công dân chủ yếu tập trung về lĩnh vực bồi thường, giải tỏa, tái định cư, hành vi hành chính của cán bộ, công chức, khiếu nại các quyết định giải quyết tranh chấp đã có hiệu lực. Các cấp, các ngành đã tiếp 573 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tiếp nhận 388 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; đã xem xét giải quyết 80 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86 %.
Đinh Văn Vụ
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)
;
.