Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Hoàn thành công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2018

Thứ Tư, 25/07/2018, 15:06 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công 4 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nội chính và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt cấp xã, phường và cán bộ phụ trách công tác nội chính, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan cấp huyện đối với 4 huyện, thị (Hương Thủy, Phú Lộc, Phú Vang, Nam Đông) trên địa bàn tỉnh. 
 
    Tổng số học viên 4 lớp là 404 đồng chí; trong đó, Thị ủy Hương Thủy có 119 học viên; Huyện ủy Phú Lộc 106 học viên; Huyện ủy Phú Vang 97 học viên; Huyện ủy Nam Đông 82 học viên. 
 
    Như vậy từ năm 2017 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho 8 lớp/8 huyện, thị trên địa bàn tỉnh với tổng số học viên là 785 đồng chí.
 
Cán bộ tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nội chính và phòng, chống tham nhũng
Cán bộ tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Trong 02 ngày học tập của mỗi lớp, báo cáo viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt 04 chuyên đề: (1) Những vấn đề về nội chính và công tác nội chính của Đảng. (2) Công tác phòng, chống tham nhũng và việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. (3) Công tác kiểm tra giám sát trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. (4) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về kê khai, minh bạch tài sản. 
 
    Các báo cáo viên đã truyền đạt, trao đổi những nội dung thực tiễn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ. Phương pháp truyền đạt cô đọng, ngắn gọn, bảo đảm đầy đủ những vấn đề cơ bản và quan trọng, có tính ứng dụng trong thực tiễn và được học viên đánh giá cao. Đây  là một điểm mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nghiên cứu và kịp thời tổ chức bồi dưỡng cho cơ sở, giúp cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn nắm được cơ chế vận hành và quy trình xử lý khi có vụ việc xảy ra. 
 
    Bên cạnh đó, học viên cũng nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận và bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
    Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ cấp xã, phường thuộc Thành ủy Huế. 
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
;
.