Nghệ An: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2018

Thứ Tư, 13/06/2018, 14:41 [GMT+7]

Trong tháng 5-2018, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, như: Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2018; Công văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công văn chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn. Ban hành 70 kế hoạch, phương án, 95 công văn, điện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội lớn trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2018
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2018

Khởi tố, điều tra 276 vụ/433 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 242 vụ/468 bị can. Bắt, vận động đầu thú 26 đối tượng truy nã.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự: Tổng số thụ lý 828 vụ/1.565 bị can, trong đó số mới 276 vụ/433 bị can (tăng 24 vụ, giảm 112 bị can). Đã giải quyết 288 vụ/534 bị can, trong đó đề nghị truy tố 242 vụ/468 bị can; đình chỉ điều tra 10 vụ/16 bị can; tạm đình chỉ điều tra 05 vụ/05 bị can. Còn ở cơ quan điều tra 571 vụ, 1.076 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.408 vụ án các loại (tăng 695 vụ so với tháng trước), đã giải quyết 959 vụ, gồm: Hình sự sơ thẩm thụ lý 442 vụ/770 bị cáo, giải quyết 194 vụ/311 bị cáo; hình sự phúc thẩm thụ lý 97 vụ/174 bị can, giải quyết 24 vụ/30 bị cáo; các loại án thụ lý 1.869 vụ, đã giải quyết 741 vụ.

Thực hiện 93 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội tại 143 đơn vị. Đến nay đã kết thúc tại đơn vị 24 cuộc (ban hành kết luận 16 cuộc). Qua thanh tra hành chính phát hiện 12/143 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền là 1.363 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 1.357 triệu đồng; kiến nghị khác 5,82 triệu đồng. Đến nay, thu hồi về ngân sách Nhà nước 279 triệu đồng.

Các cơ quan, đơn vị tiếp 674 lượt công dân; tiếp nhận 684 đơn (92 đơn khiếu nại, 38 đơn tố cáo, 554 đơn kiến nghị, phản ánh); với 58 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết. Đến nay, giải quyết được 50/58 vụ việc đạt tỷ lệ 86,2%.

                                                                                                   P.V

;
.