Kon Tum: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5

Thứ Năm, 07/06/2018, 20:30 [GMT+7]

Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai…

Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố tỉnh Kon Tum
Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố tỉnh Kon Tum

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự: Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận và khởi tố 30 vụ/41 bị can, kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 23 vụ/54 bị can; tạm đình chỉ điều tra 04 vụ; đình chỉ điều tra 02 vụ; bắt 12 đối tượng (bắt khẩn cấp 04, bắt truy nã 01, bắt quả tang 07). Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 47 vụ/103 bị can (truy tố chuyển tòa 12 vụ/13 bị can); đang giải quyết 35 vụ/90 bị can. Tòa án nhân dân 02 cấp đã thụ lý 57 vụ/124 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 20 vụ/32 bị cáo, còn lại 37 vụ/92 bị cáo; trong đó xét xử án hình sự sơ thẩm 16 vụ/24 bị cáo; trong tổng số 24 bị cáo đã xét xử: Phạt tù nhưng cho hưởng án treo 05 bị cáo; tù có thời hạn 19 bị cáo. Cục thi hành án dân sự tỉnh phải thi hành 1.588 việc, với số tiền 678.413.566.000 đồng; ủy thác 09 việc, với số tiền là 739.206.000 đồng; còn lại số có điều kiện thi hành là 926 việc bằng 186.085.946.000 đồng; số chưa có điều kiện thi hành là 653 việc bằng 491.588.414.000 đồng. Kết quả, đã giải quyết xong 162 việc, với số tiền 5.711.830.000 đồng.

Ngành Thanh tra đã triển khai 33 cuộc thanh tra, kiểm tra. Đến nay đã kết thúc 10 cuộc với số tiền sai phạm 506.805.525 đồng. Qua thanh tra đã kiến thu thu hồi nộp NSNN 243.403.053 đồng, kiến nghị xử lý khác 263.402.472 đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 2.380.103 đồng.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 35 lượt/36 người đến khiếu, tố cáo, kiến nghị, trong đó: Trụ sở tiếp dân tỉnh tiếp 05 lượt người; UBND các huyện, thành phố tiếp 15 lượt người; các xã, phường tiếp 15 lượt người. Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các lĩnh vực: Đất đai 19 lượt, bồi thường 01 lượt, chính sách 03 lượt, vi phạm pháp luật 01 lượt, lĩnh vực khác 11 lượt. Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 19 lượt, giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 16 lượt. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 96 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 60/96 đơn, chiếm tỷ lệ 62,5% tổng số đơn nhận được, gồm: 03 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 55 đơn kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết 31/60 đơn, gồm 31 đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn đang giải quyết là 03 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 24 đơn kiến nghị, phản ánh.

                                                                                          Lê Hiếu

;
.