Hà Giang: Một số kết quả công tác tháng 5-2018

Thứ Năm, 14/06/2018, 10:56 [GMT+7]
    Tháng 5-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang cho chủ trương về Đề án phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết tình hình hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025; chỉ đạo nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, đấu tranh với hoạt động của "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ"; quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; ban hành Kế hoạch thực hiện hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28-8-2014  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; cho chủ trương xử lý vụ chết người có dấu hiệu tội phạm xảy ra ngày 02-5-2018 tại phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Giang…
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang làm việc với Đảng ủy phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang làm việc với Đảng ủy phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018
    Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận, thụ lý điều tra, xác minh 06 vụ/08 bị can, 02 vụ việc; kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 03 vụ/05 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp thụ lý, điều tra 126 vụ/170 bị can, trong đó khởi tố mới 27 vụ/41 bị can; kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 31 vụ/59 bị can; bắt 59 đối tượng.
 
    Thụ lý, kiểm sát điều tra 138 vụ/189 bị can (cũ chuyển sang 114 vụ/159 bị can, mới 22 vụ/28 bị can phục hồi điều tra 02 vụ/02 bị can, nơi khác chuyển đến 04 vụ/02 bị can, chuyển đi nơi khác 04 vụ/02 bị can). Đã giải quyết 43 vụ/54 bị can. Trong đó đề nghị truy tố 36 vụ/51 bị can, tạm đình chỉ 05 vụ/01 bị can, đình chỉ 02 vụ/02 bị can.
 
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự: tổng thụ lý 61 vụ/142 bị cáo. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự: tổng thụ lý 07 vụ/12 bị cáo.
Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 69 vụ/155 bị cáo, đã giải quyết 19 vụ/28 bị cáo. Án đang giải quyết 50 vụ/127 bị cáo.
 
    Các tổ chức thanh tra đã triển khai, thực hiện 30 cuộc thanh tra hành chính tại 60 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 22 cuộc, triển khai trong kỳ 08 cuộc); thanh tra các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách 23 cuộc; đất đai 07 cuộc. Kết thúc thanh tra trực tiếp 22 cuộc, đã ban hành 08 kết luận, phát hiện 09/60 đơn vị có vi phạm, tổng vi phạm về kinh tế 658,96 triệu đồng; vi phạm về đất đai 1.770m2, trong đó kiến nghị thu hồi 183,4 triệu đồng, kiến nghị khác 475,56 triệu đồng và 1.770m2 đất. Số xử lý trong quá trình thanh tra, đã thu hồi 111,3 triệu đồng/183,4 triệu đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 05 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ/01 đối tượng.
 
    Triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 568 cá nhân, tổ chức, phát hiện 69 cá nhân có vi phạm.
                                                                                        Thanh Hằng
;
.