Phú Yên: Kết quả công tác nội chính quý I-2018

Thứ Năm, 03/05/2018, 16:36 [GMT+7]
    Qúy I-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nội chính ở địa phương; kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 
    Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Tập trung rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm về ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xử lý tội phạm. 
 
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến phổ biến những điểm mới của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tại điểm cầu tỉnh Phú Yên
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến phổ biến những điểm mới của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tại điểm cầu tỉnh Phú Yên
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, kiểm sát chặt chẽ việc bắt giam, giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đảm bảo đúng quy định pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 284 vụ, 302 bị can; truy tố 66 vụ, 101 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm 214 vụ, 355 bị cáo. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật 2.255 vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm; 114 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm.
 
    Tòa án nhân dân 2 cấp đã tập trung giải quyết, xét xử các loại án. Tổng số thụ lý 2780 vụ. Trong đó, án hình sự thụ lý 227 vụ, 402 bị cáo; đưa ra xét xử 107 vụ, 174 bị cáo, đạt tỷ lệ 47,14% so với tổng số vụ án hình sự; thụ lý án dân sự, hành chính 2.553 vụ, việc, đã giải quyết 748 vụ, việc, đạt tỷ lệ 29,3% so với tổng số vụ, việc dân sự, hành chính.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã thụ lý 4.383 việc, với tổng số tiền là 1.387.900.158.000 đồng; thi hành xong 975/2.971 việc, về tiền 9.413.206.000 đồng/1.262.457.583.000 đồng trong số án có điều kiện thi hành.
 
    Thanh tra tỉnh và Thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện 14 cuộc thanh tra hành chính; đã kết thúc 09 cuộc, trong đó 05 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, 04 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; trong 05 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện 71 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 6.583,700 triệu đồng và 1.304,300 m2 đất. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.528,600 triệu đồng và số diện tích đất nêu trên; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 4.055,100 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm; đồng thời qua thanh tra đã chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra. 
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, một số vụ việc kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật. Trong quý I/2018, các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh tiếp nhận và xử lý 880 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó, có 72 đơn (61 khiếu nại, 11 tố cáo) thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp; đến nay, đã giải quyết xong 43 đơn (35 khiếu nại, 08 tố cáo), còn lại 29 đơn (26 khiếu nại, 03 tố cáo) đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 56 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân (46 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 10 đơn liên quan đến tiêu cực tham nhũng); đã xử lý 50 đơn, còn lại 06 đơn đang xem xét, xử lý theo quy định.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, sát thực tế và hướng về cơ sở. Công tác trợ giúp pháp lý và bổ trợ tư pháp được quan tâm chú trọng. Trong quý, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Cấp giấy đăng ký hoạt động cho 02 Văn phòng luật sư và cung cấp thông tin đăng ký hoạt động đến các cơ quan liên quan; đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 01 trường hợp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý 58 vụ/58 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 37 vụ, đại diện ngoài tố tụng 02 vụ và tư vấn pháp luật 19 vụ.
 
    Kết quả đạt được cho thấy, trong quý I/2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết kịp thời; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử có nhiều chuyển biến. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, nhất là đối với những vụ, việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự ở địa phương.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.