Lào Cai: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2018

Thứ Năm, 17/05/2018, 15:03 [GMT+7]
    Tháng 4-2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai được bảo đảm; các cơ quan chức năng đã tham mưu thực hiện tốt công tác quốc phòng-an ninh, tổ chức quán triệt và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình từ cơ sở, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Si Ma Cai (tháng 10-2017)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Huyện ủy Si Ma Cai (tháng 10-2017)
    Cơ quan điều tra các cấp điều tra thụ lý 99 vụ/180 bị can (số cũ 67 vụ/144 bị can, trong đó phục hồi điều tra án tạm đình chỉ 05 vụ/01 bị can; số mới 27 vụ/35 bị can), giảm 12 vụ/29 bị can so với tháng trước; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 39 vụ/100 bị can; đình chỉ 06 vụ/03 bị can; hiện đang giải quyết 54 vụ/77 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 60 vụ/137 bị can (số cũ 21 vụ/37 bị can; số mới 39 vụ/100 bị can), tăng 04 vụ/ 50 bị can so với tháng trước; đã truy tố 41 vụ/86 bị can, hiện đang giải quyết 19 vụ/51 bị can. Tổng số án tạm đình chỉ điều tra tính đến cuối kỳ báo cáo 19 vụ/26 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 574 vụ, việc; đã giải quyết 208 vụ, việc các loại.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 1.657 việc/ 295,957 tỷ đồng; đã giải quyết xong 314 việc/15,219 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39% số việc có điều kiện thi hành; số việc chuyển kỳ sau là 1.337 việc/280,707 tỷ đồng.
 
    Ngành thanh tra đang thực hiện 23 cuộc thanh tra hành chính; 24 cuộc thanh tra chuyên ngành.
 
    Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 228 vụ, xử lý 45 vụ; tổng giá trị xử lý là 321,598 triệu đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính 73,1 triệu đồng, trị giá hàng hóa tịch thu 248,498 triệu đồng.
 
    Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng; trong tháng phát hiện xử lý vi phạm 09 vụ, tổng số tiền thu nộp do xử phạt vi phạm hành chính là 102,15 triệu đồng.
 
    Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và bổ trợ tư pháp được thực hiện tốt. Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 337/KH-UBND về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 331/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác rà soát, tập hợp văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20-3-2018 của UBND tỉnh về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 29-01-2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy báo cáo tiến độ thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Báo cáo phục vụ Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; tiếp tục đôn đốc thực hiện Đề án số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 05-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu ban hành Kế hoạch của Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; việc thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, dư luận xã hội quan tâm tại các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, giai đoạn 2018 -2020. Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức cho thường trực các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, phố biến Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) do Ban Nội chính Trung ương tổ chức.
   Nguyễn Thị Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
;
.