Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2018

Thứ Tư, 09/05/2018, 14:52 [GMT+7]
    Tháng 4-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; các loại tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời.
 
    Đã điều tra làm rõ 14/17 vụ, bắt 12 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt 29 vụ/39 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu 22,71g hêrôin; 3.245,2g nhựa thuốc phiện; 3,66g ma túy đá; 6,05 kg quả thuốc phiện; phá nhổ 470 m2 cây thuốc phiện; phát hiện 08 vụ việc vi phạm các quy định về kinh tế và môi trường. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp nhận, giải quyết 55/115 tin báo tố giác tội phạm. Thụ lý 46 vụ/67 bị can, đã truy tố chuyển tòa 28 vụ/37 bị can; ban hành 04 kiến nghị, 04 thông báo rút kinh nghiệm đối với cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 222 vụ án các loại, đã xét xử 72 vụ, còn 150 vụ. 
 
UBND tỉnh Lai Châu họp báo thường kỳ quý I-2018
UBND tỉnh Lai Châu họp báo thường kỳ quý I-2018
    Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 533 việc, đã giải quyết 186/352 việc có điều kiện giải quyết; số việc chuyển kỳ sau 346 việc; giải quyết xong hơn 1.472 triệu đồng/8.799 triệu đồng số tiền có điều kiện giải quyết; số tiền chuyển kỳ sau hơn 56.427 triệu đồng. 
 
    Các cấp, các ngành đã thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 40 tổ chức, cá nhân (kỳ trước chuyển sang 09 cuộc, triển khai mới 05 cuộc); kết luận 03 cuộc, không phát hiện sai phạm về kinh tế. 
 
    Lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 19/34 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 206 triệu đồng; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 171 đợt tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý 13/14 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 0,329 m3 gỗ xẻ, 100 kg củ Cu li, xử phạt trên 24 triệu đồng.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực. Đã phát hành 380 đề cương tuyên truyền pháp luật, 300 cuốn tài liệu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 380 cuốn sách tìm hiểu một số quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015; tuyên truyền phổ biến pháp luật 176 cuộc cho 10.822 lượt người; hòa giải thành 23/41 vụ, đạt 57%; tham gia tố tụng 12 vụ việc cho 12 đối tượng từ giai đoạn điều tra đến xét xử sơ thẩm; tư vấn pháp luật 03 vụ việc cho 03 đối tượng yêu cầu trợ giúp pháp lý.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quy định về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch bổ sung thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; tiếp tục tham gia Đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy Sở Tài chính; nghiên cứu, tham mưu xử lý một số đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
Nguyễn Vĩnh Thọ
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu)
;
.