Bạc Liêu: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính tháng 4-2018

Thứ Tư, 02/05/2018, 14:35 [GMT+7]

Tháng 4-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các cơ quan chức năng chủ động phối hợp nắm, xử lý các vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân trên địa bàn tỉnh, không có “điểm nóng” xảy ra. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý 39 vụ tệ nạn xã hội, liên quan đến 127 đối tượng, xử phạt hành chính với số tiền 170.250.000 đồng; điều tra làm rõ 37 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến 39 đối tượng, thu hồi tài sản thiệt hại 51.125.000 đồng; đã khởi tố điều tra 37 vụ/39 bị can (trong đó, tội phạm ma túy khởi tố mới 03 vụ/02 bị can).

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 194 vụ/226 bị can; truy tố 43 vụ/61 bị can; tham gia thực hành công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 27 vụ/30 bị cáo, xét xử phúc thẩm 08 vụ/11 bị cáo; phối hợp với Tòa án tổ chức 02 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kĩ năng thẩm vấn, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 198 vụ/284 bị cáo (trong đó thụ lý mới 115 vụ/165 bị cáo); đã giải quyết được 118 vụ/167 bị cáo (trong đó: xét xử 94 vụ/133 bị cáo, trả hồ sơ cho viện kiểm sát 18 vụ/28 bị cáo, xét xử 36 vụ/50 bị cáo, đình chỉ 06 vụ/06 bị cáo), xét xử lưu động 02 vụ.

Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã thụ lý tổng số 8.853 việc (trong đó thụ lý mới 4.502 việc), đã thi hành xong 3.483/6.926 việc (đạt tỷ lệ 50,29%) và 853.297.234.000 đồng (trong đó số thụ lý mới là 374.192.175.000 đồng), đã thi hành xong 65.049.008.000 trên tổng số 537.380.198.000 đồng số có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 63,50%), chưa có điều kiện thi hành 308.882.419.000 đồng (tỷ lệ 36,50%).

Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất tại 06 địa phương, đơn vị; qua công tác tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách 544 triệu đồng. Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 39 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 118 tổ chức, cá nhân; phát hiện 68 đơn vị, cá nhân vi phạm, ban hành 62 quyết định xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách số tiền 214 triệu đồng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng dự thảo thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh (họp ngày 29-3-2018); hoàn thành báo cáo vụ việc tranh chấp đất giữa ông Nguyễn Văn Thanh và bà Quách Thị Bảnh, ngụ tại ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu… Ngoài ra, Ban đã tiếp 15 lượt công dân đến Trụ sở Tỉnh ủy để yêu cầu xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận 02 đơn mới (đơn cũ đang xử lý 06 đơn), nâng tổng số đơn lên 08 đơn; tiếp nhận và xử lý 162 văn bản đến của các đơn vị trong và ngoài tỉnh; ban hành 18 văn bản để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và hoạt động của Ban.

                                                                            Dương Mẫn Đạt

                                                           (Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu)

 

;
.